Je návratnost jistiny garantována? Jaká jsou rizika?

Snaha fondu o splacení vložené částky při splatnosti je cílem, není to však garance. Podobně jako u nákupu dluhopisu je riziko spojené primárně se schopností emitenta dodržet své závazky a splatit kupony a jistinu.
Široká diverzifikace, vyběr kvalitních titulů a průběžný monitoring portfolia nám v případě fondu snižuje toto riziko na minimum. Manažerský tým řídí i standardní High Yield fondy a v rámci tohoto portfolia bylo během posledních 10 let jen 5 případů defaultů a z toho byly jen tři případy emise v EUR. Riziko se dá snížit, ale ne úplně eliminovat. Na to je současně vytvořena rezerva, jejímž cílem je pomoci při ochraně kapitálu (detailněji popsáno v této odpovědi).