Je možné z fondu silné koruny vystoupit během jeho životnosti?

Ano, je to možné. Je ovšem nutné zdůraznit, že Generali Fond silné koruny je primárně určený pro ty, kteří si mohou dovolit investovat na celou dobu trvání fondu 5 let. Na tuto délku trvání je totiž konstruováno zajištění fondu. Investice do Generali Fondu silné koruny proto není vhodná ke krátkodobé spekulaci. Podílníci nemohou ze své investice očekávat získání krátkodobých zisků.

V případě nenadálé potřeby může investor z fondu vystoupit každý pracovní den za aktuální tržní cenu s výstupním poplatkem až 10 % povoleného Statutem fondu. Tento výstupní poplatek chrání zhodnocení ostatních podílníků tak, aby jednorázový odkup podílových listů investorem, který z fondu odchází, neohrozil investiční strategii a očekávané výnosy podílníků. Vypořádání proběhne v obvyklé lhůtě pro odkoupení podílových listů, tj. zpravidla do 5 pracovních dnů po skončení týdne, ve kterém došlo k přijetí žádosti o odkoupení podílových listů společnosti Generali Investments CEE.