Je 100% návratnost jistiny skutečně zajištěná? Jaká jsou rizika?

Jedním z hlavních cílů investiční strategie fondu je vrátit při splatnosti 100 % hodnoty investice podílníkům. Umožňuje to splnit zvolená investiční strategie, zejména nákup státních dluhopisů ČR na trhu s diskontem a jejich následné držení do doby splatnosti. Zajištění je dáno investiční strategií a není garancí vydanou obhospodařovatelem fondu, Generali Investments CEE, investiční společností, a.s. Podobně jako u nákupu každého dluhopisu je riziko investorů ve fondu spojené primárně se schopností emitentů dluhopisů dodržet své závazky - splatit kupony a jistinu. V případě Generali Fondu silné koruny je emitentem dluhopisů držených do splatnosti zejména Česká republika. Česká republika má podle údajů Ministerstva financí ČR* podle agentury S&P aktuálně nejlepší ratingové hodnocení z postkomunistických zemí na stupni AA, tedy na úrovni zemí jako je Belgie, Francie nebo Velká Británie. Neočekáváme proto, že by ohledně splacení státem emitovaných dluhopisů vznikl jakýkoli problém.
* Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/ceska-republika-ma-nejlepsi-ratingove-ho-33218