Jaký je rozdíl oproti klasickým dluhopisovým fondům?

Jasně komunikovaný očekávaný výnos, který je ročně vyplácen klientovi přímo na účet.
Fondy Franklin Target Income 2024 a Franklin Green Target Income 2024 vznikají na přesně stanovené období 5 let. Jednoduchá konstrukce fondu složena z dluhopisů, která se v průběhu životnosti fondu prakticky nemění.
Současně je spojený s nižším rizikem oproti tradičním fondům. Čím se blíží fond ke své splatnosti, tím je méně náchylný na riziko pohybu cen dluhopisů.