Jaká je šance opakovaně dosahovat 3% roční výnos?

Jednotlivá pozorování a porovnání budoucího aktuálního kurzu koruny k euru s Počátečním kurzem ve stanovených pěti Dnech fixingu v letech 2020 až 2024 jsou na sobě nezávislá. Výnos dosažený v jednom roce nemá vliv na dosažení výnosu v roce dalším. Při pohledu na očekávaný dlouhodobý trend posilování koruny vůči euru si myslíme, že šance investorů získat roční výnos 3 % se rok od roku spíše zvyšuje.

Ve prospěch dosažení ročních výnosů hrají roli dvě skutečnosti: Za prvé, Počáteční kurz stanovený na začátku doby investování zůstává totiž fixovaný pro celou dobu trvání fondu. Za druhé, ekonomické faktory by přitom měly spíše podporovat dlouhodobé posilování koruny k euru. Posilování české koruny k euru dlouhodobě očekávají analytici Generali Investments CEE stejně jako ho prognózuje pro další roky Česká národní banka *.
* Zdroj: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/