Jak je to s kurzovým rizikem?

Portfolio fondu Franklin Green Target Income 2024 je denominované v EUR, nebo jsou dluhopisy zajištěny do EUR. EUR třída je následně zajištěna do české koruny.
Toto zajištění se týká celé jistiny, kterou klient vkládá do fondu.
Výplata výnosů není následně měnově zajištěna. Například, pokud česká koruna vůči euru posílí, vyplacený výnos bude nižší. Naopak, pokud česká koruna vůči euru oslabí, výnos bude vyšší.