Do kterých investičních nástrojů bude fond investovat?

Generali Fond silné koruny část, kterou zajišťuje 100% výplatu hodnoty investice, umístí do bezpečných dluhopisů. Podobně bude v bezpečnějších dluhových a peněžních nástrojích zhodnocovat např. inkasované výnosy. Jeho investice bude například do státních dluhopisů vydaných Českou republikou, případně dluhopisů zaručených Českou republikou, pokladničních poukázek emitovaných ČNB nebo Ministerstvem financí ČR. Fond může podle Statutu také investovat do dluhopisů států nebo územních samosprávných celků členského státu, případně mezinárodních finanční organizací, jejichž členem je jeden nebo více členských států, které v době pořízení dluhopisu mají od ratingové agentury Standard & Poor’s nebo jiné srovnatelné mezinárodně uznávané ratingové agentury přinejmenším stejné ratingové hodnocení jako Česká republika a svou splatností nepřesahují Den splatnosti o více než tři roky.