Co se bude dít po skončení akumulačního období?

První pracovní den po skončení akumulačního období nakoupí portfolio manažer na derivátovém trhu do fondu Generali Fond silné koruny měnové opce. Ty stanoví výši Počátečního kurzu fixovaného pro celé 5leté období. Portfolio manažer průběžně v závislosti na příchozích nákupních objednávkách, již během akumulačního období, nakupuje do fondu státní nebo obdobné dluhopisy s požadovaným výnosem do splatnosti. Jimi bude zajištěna počáteční hodnota investice tak, aby fond mohl podílníkům nabídnout 100% zajištění ke konci doby svého trvání.