Budu platit nějaké výstupní poplatky?

Při dodržení stanovené doby trvání investice 5 let je výstupní poplatek 0 %. Po ukončení akumulačního období zaplatí výstupní poplatek jen ten, kdo by se rozhodl z fondu Generali Fond silné koruny předčasně odejít. Výstupní poplatek v takovém případě je v maximální výši 10 % z aktuální hodnoty podílového fondu. Zčásti se tento poplatek stává majetkem fondu s ohledem na to, aby vystupující investor nepoškodil očekávané výnosy ostatních podílníků ve fondu.