Pro koho je ochranná lhůta určena?

Ochranná lhůta, neboli odklad splátek, je určena pro všechny klienty z řad spotřebitelů – fyzických osob (zaměstnanci, OSVČ) a pro právnické osoby – obchodní společnosti a bytová družstva, kteří nám svůj zájem o odklad oznámí, a kteří nebyli ke dni 26. března 2020 v prodlení se splácením svého úvěru delším než 30 dnů. Odklad splátek nemohou využít společenství vlastníků jednotek (SVJ).