Bude klient reportován do úvěrových registrů?

Do bankovního registru klientských informací CBCB (BRKI) je klient reportován vždy, v tomto případě však se speciálním příznakem, že se jedná o odklad splátek, který nebude mít negativní vliv na budoucí posuzování klienta. Do registru dlužníků (SOLUS) klient reportován nebude.