Kdy bude klient muset doplatit odloženou částku?

Odložené splátky začne klient hradit hned po skončení ochranné doby, což má za následek příslušný posun konečné splatnosti úvěru, resp. přidělení cílové částky o zvolenou délku ochranné doby.

 

Klient – fyzická osoba během zvoleného odkladu splátek neplatí nic (tedy ani jistinu, ani úroky/dospořování, ani poplatky související s úvěrem). Úročení úvěru bude během odkladu pokračovat a tyto (odložené) úroky budou splatné až v závěru životnosti úvěru formou dodatečných (měsíčních) splátek. Klient tedy nebude reportován do úvěrových registrů s negativním příznakem. Upozorňujeme, že pokud klient má k úvěru sjednáno i skupinové úvěrové pojištění, je nutné účast na tomto pojištění platit i po dobu odkladu splátek. Klienti z řad právnických osob platí úroky po dobu odkladu a také i poplatky s úvěrem související.

 

U hypotečního úvěru se tím posouvá jak doba jeho splatnosti, tak doba jeho fixace.
U překlenovacích úvěrů dojde k posunu přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření.
V rámci řádného úvěru ze stavebního spoření dojde k prodloužení doby splatnosti.