Jak se klient dozví, že jsme oznámení obdrželi a jaký bude další postup?

O přijetí oznámení bude klient informován obratem formou automatické e-mailové zprávy, přičemž následně nejpozději do 30 dní od odeslání tohoto oznámení klientovi zašleme formou e-mailu informace o výši splátek, jejich počtu a četnosti a celkovou částku k zaplacení po odkladu, případně i další informace související se specifiky Vašeho úvěru.