Jak mají postupovat klienti, kteří s námi již uzavřeli dohodu o odkladu splátek po dobu tří měsíců, a nyní by rádi využili zákonného odkladu?

Dohody o odkladu splátek uzavřené mimo režim přijatého zákona pozbývají počátkem běhu ochranné doby účinnosti; pokud nám tedy oznámíte Váš záměr o využití ochranné doby a současně mezi námi došlo k uzavření takové dohody, je tato dohoda platná pro splátku před Vámi podanou novou žádostí o odklad na základě přijatého zákona (která je Vám odložena a nemusíte ji hradit), přičemž následně s počátkem ochranné doby dle zákona již dohoda přestává platit a Vy dále splácíte po ukončení ochranné doby (způsobem uvedeným v potvrzením o přijetí Vašeho oznámení).