Co bude odklad splátek zahrnovat?

Odkladem splátek v případě fyzické osoby rozumíme, že klient po zvolenou dobu odkladu neplatí ani jistinu, ani úroky. U překlenovacího úvěru neplatí ani úroky, ani dospořování. Výjimku tvoří případ, kdy má klient k úvěru sjednáno skupinové úvěrové pojištění; platby za účast na pojištění je nutné hradit dále.

 

V případě právnické osoby klient po zvolenou dobu odkladu neplatí platby jistiny úvěru. Úroky a příslušné poplatky spojené s úvěrem a případnou účast na pojištění je však takový klient povinen hradit.

 

O dobu odkladu splátek se jak u fyzických, tak i právnických osob posouvá také datum fixace úrokové sazby a odpovídajícím způsobem také celková splatnost úvěru.