Co potřebuji k nahlášení pojistné události z pojištění odpovědnosti?

K nahlášení škody z pojištění odpovědnosti potřebujeme:
• Číslo Vaší pojistné smlouvy
• Vaše identifikační údaje
• Datum, místo a čas vzniku škody
• Popis příčiny vzniku škody
• Zjistěte nám identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
• Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození

Pojistnou událost můžete nahlásit online nebo nonstop telefonicky Asistenční službě na čísle 241 114 114.