Co potřebuji k nahlášení pojistné události na pojištěném majetku?

K nahlášení škody na pojištěném majetku potřebujeme:
• Číslo Vaší pojistné smlouvy
• Vaše identifikační údaje
• Datum, místo a čas vzniku škody
• Popis příčiny vzniku škody
• Identifikace poškození majetku – co je poškozené
• Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
• Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození