Nahradí pojišťovna škodu i v případě, že k ní dojde mimo ČR?

Ano, pojištění se vztahuje i na události, které se staly v zahraničí, a platí po celém světě. Pokud dojde k odcizení osobní věci v zahraničí, pojišťovně doložíte kopii dokladu o oznámení události policii nebo jinému příslušnému orgánu.