Mám pojištění odpovědnosti a způsobil jsem škody třetí osobě. Jak mám postupovat?

Pokud máte pojištění odpovědnosti doporučujeme Vám tento postup:
• V případě, že se někdo zranil, zajistěte neprodleně lékařskou pomoc
• Řekněte poškozenému, že máte pojištění odpovědnosti, a požádejte ho, aby ponechal škodu v původním stavu, abychom mohli vše řádně prošetřit a zdokumentovat
• Je-li to možné, rozsah škod nám můžete zdokumentovat (foto, video, kontakt na svědky)
• Zjistěte nám identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Způsobené škody předem nehraďte a ani neuznávejte poškozeným nárok na náhradu škody bez našeho souhlasu
• Pojistnou událost nám neprodleně oznamte a spolupracujte s námi při jejím šetření