Jak nahlásit pojistnou událost?

Hlášení pojistné události se liší podle toho, o jaký produkt či pojišťovnu se jedná.

Ve většině případů by měl klient kontaktovat přímo pojišťovnu, která mu podle konkrétní pojistné události poradí, jak dále postupovat. Veškeré potřebné informace najde klient ve všeobecných pojistných podmínkách, u MONETA Money Banka také na webových stránkách v sekci „Pojištění“, podsekce „Škodní událost“ nebo v kategorii „Nejčastější dotazy“ a dále „Jak nahlásit pojistnou událost“.
U každého produktu se postup může lišit. Například při pojistné události v zahraničí by klient měl okamžitě volat na asistenční službu, která je v provozu 24 hodin denně a pro klienty MONETA Money Bank v českém jazyce. Operátor asistenční linky po telefonu poradí klientovi nejvhodnější postup pro danou situaci a pokud je třeba, zařídí například ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pokud chce klient nahlásit pojistnou událost u cestovního pojištění až po návratu z dovolené, může tak učinit telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresu asistenční společnosti. Ale například u úrazového pojištění je nutné vyplnit přímo formulář hlášení škodní události. který si klient může stáhnout z webových stránek pojišťovny. Po vyplnění klient formulář odešle na adresu pojišťovny spolu s lékařskou zprávou.