Jak se odklad splátek u MONETA Auto projeví na mém splácení?

Jste-li fyzickou osobou, během ochranné doby nebudete platit nic, kromě nákladů na pojištění financovaného vozidla, bylo-li v rámci úvěrové smlouvy sjednáno. Částku pojistného najdete ve splátkovém kalendáři, který je součástí Vaší smluvní dokumentace.

Jste-li právnickou osobou, během ochranné doby budete platit pouze smluvní úroky a případně náklady na pojištění financovaného vozidla, bylo-li v rámci úvěrové smlouvy sjednáno.

O počet odložených splátek, a případně o výši nezaplacených úroků za dobu ochranné doby se Vám následně prodlouží doba splácení. Výše měsíční splátky zůstane stejná jako před ochranným obdobím.