Jak mám postupovat v případě, že u Vás mám aktivních více smluv? Měl bych ke každé smlouvě poslat samostatnou žádost?

Ano, ke každé Vaší smlouvě, u které chcete požádat o odklad splátek, vyplňte formulář samostatně.