Jak mám postupovat v případě, že u vás mám aktivních více smluv? Měl bych ke každé smlouvě poslat samostatnou žádost?

Ano, doporučujeme, abyste ke každé Vaší smlouvě, u které chcete požádat o odklad splátek, vyplnil formulář samostatně. Vyhneme se tím případným nedorozuměním.