Jak se během odkladu splátek změní má úroková sazba?

Spotřebitelům bude během ochranné doby jistina úročena sazbou, která je sjednána ve smlouvě, nejvýše však hodnotou repo sazby vyhlášené Českou národní bankou, zvýšenou o 8 % - aktuálně se tak jedná o sazbu ve výši 9 % ročně.

Podnikatelům je jistina úročena sazbou sjednanou ve smlouvě.