Jaké je pojistné období a úhrada havarijního pojištění?

Pojistným obdobím je jeden rok nebo údaj uvedený ve smlouvě v případě, že je pojištění sjednáno na kratší období. Výše ročního pojistného je závislá na typu vozidla, objemu jeho motoru a zvolené variantě pojištění.