Je možné převést bonus za bezeškodní užívání služebního vozu na svůj osobní vůz?

Ano. Pokud informace o bezeškodním průběhu nejsou dostupné v registru České kanceláře pojistitelů, poprosíme Vás o jeho doložení. Převody mezi různými osobami ale nejsou možné.