Na jak dlouho se termínované vklady sjednávají?

- krátkodobé termínované vklady: na sedm dní až jeden rok 
- střednědobé termínované vklady: na jeden až dva roky 
- dlouhodobé termínované vklady: na dva až pět či více let