Co je pojištění vkladů?

Jedná se o způsob ochrany klientů, kteří si uložili finanční prostředky u banky, stavební spořitelny nebo družstevní záložny. Pojištění těchto vkladů je ze zákona povinné a platí pro celou EU. V případě krachu pojištěné finanční instituce zajišťuje vyplácení náhrad vkladatelům Garanční systém finančního trhu.

Které vklady jsou pojištěny (a které ne)
Pojištěny jsou vklady jak fyzických, tak právnických osob. V jaké měně jsou vklady vedeny, nehraje roli. Jde především o vklady uložené na běžných, spořicích, termínovaných nebo vkladových účtech.

Zákonné pojištění se nevztahuje na vklady, které jsou uloženy např. v penzijních fondech, cenných papírech nebo v životním pojištění.

Výše pojištěných vkladů
Klient obdrží 100 % náhrad svých vkladů, pokud nepřesáhly částku 100 000 eur (přibližně 2,5 mil. korun). Peněžní prostředky nad tuto hranici je nutné vymáhat přímo po dané finanční společnosti. V případě, že má klient u jedné banky více druhů účtů, výše peněžních prostředků se pro tuto hranici sčítají.

U fyzických osob se může částka garantující 100 % vyplacených vkladů navýšit až na 200 000 eur v případě, že tato částka byla na účet klienta připsána nejpozději 3 měsíce před vyhlášením bankrotu dané instituce. O toto navýšení je nutné zažádat.
Klient také musí prokázat, že tyto finanční prostředky pocházejí z:
- Prodeje nemovitosti určené k bydlení
- Vypořádání společného jmění při rozvodu manželů
- Dědictví
- Vyrovnání z penzijního připojištění nebo penzijního spoření
- Pojistného plnění (úraz, nemoc, invalidita, smrt)
- Odstupného při propuštění z práce.

 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5