Na jak dlouho si lze sjednat termínovaný vklad?

O tom, na jak dlouhou dobu uložíte své finanční prostředky do termínovaného vkladu, rozhodujete Vy sami. Na výběr máte ze tří základních typů vkladů: termínované vklady krátkodobé (od sedmi dní po jeden rok), střednědobé (na jeden až dva roky) a dlouhodobé (na tři až pět let).

Termínovaný vklad lze tedy sjednat na různě dlouhou dobu. Jednotlivé typy účtů se od sebe liší kromě délky smlouvy především úrokovou sazbou. Do určité míry platí pravidlo, že čím delší délku smlouvy pro termínovaný vklad vyberete, tím lepší úrokovou sazbu získáte.

MONETA Money Bank nabízí jednorázové, dlouhodobé či revolvingové (opakující se) termínované vklady od tří měsíců do pěti let. Nejlepšího zhodnocení dosáhnete na jednorázových termínovaných vkladech, například na 3 měsíce, kde je aktuálně skvělá úroková sazba 4,7 % p. a.