Jak mám postupovat v případě, že u Vás mám aktivních více smluv? Měl bych ke každé smlouvě poslat samostatné oznámení?

Ano, ke každé Vaší smlouvě, u které chcete oznámit odklad splátek, vyplňte formulář samostatně. Vyhneme se tím případným nedorozuměním.