Jak se odklad splátek u MONETA Leasing projeví na mém splácení?

Jste-li fyzickou osobou, během ochranné doby nebudete platit nic. Pokud však využíváte pojištění prostřednictvím naší rámcové pojistné smlouvy, tak jste povinen platit toto pojistné i během ochranné doby.

Jste-li právnickou osobou, během ochranné doby budete platit pouze smluvní úroky. Pokud však využíváte pojištění prostřednictvím naší rámcové pojistné smlouvy, tak jste povinen platit toto pojistné i během ochranné doby.