Jaké jsou doklady potřebné k založení spořicího účtu pro fyzickou osobu podnikatele?

Občanský průkaz nebo druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list), dále živnostenský list nebo koncesní listinu, případně doklad, který vás opravňuje provozovat podnikatelskou činnost a doklad o přidělení identifikačního čísla.