Jaké jsou doklady potřebné k založení spořicího účtu pro fyzickou osobu podnikatele?

Občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list), dále živnostenský list nebo koncesní listinu, případně doklad, který vás opravňuje provozovat podnikatelskou činnost a doklad o přidělení identifikačního čísla.