Franklin Green Target Income 2024 Fund

Investujte do zelené budoucnosti a zhodnoťte své finance v pětiletém dluhopisovém fondu s ročním výnosem až 2,5 % p. a.
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 1. 11. 2019. Připravujeme pro Vás podobné atraktivní nabídky i do budoucna
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 let
Franklin Green Target Income 2024 Fund je fondem dluhopisovým, vhodným pro konzervativního investora, který se orientuje na dlouhodobé zhodnocení financí po dobu pevně stanoveného investičního horizontu 5 let. Fond je určen k tomu, aby zůstal v držení do splatnosti a investoři by měli být připraveni ponechat své finance ve fondu do doby splatnosti dluhopisů v roce 2024. Cílem fondu je vyplácet roční kupón ve výši až 2,5 % p. a. V pátém roce dále i variabilní výnos, který je tvořen kumulovanými rezervami vytvářenými v době fungování fondu ve výši až 0,2 % p. a. Při splatnosti fondu v roce 2024 je dále vyplaceno 100 % investovaného kapitálu (není zaručeno). Portfolio fondu je široce globálně diverzifikované, složené až ze 70 % High-Yield dluhopisy, jejichž ratingové hodnocení je buď nízké nebo neinvestičního stupně a které vykazují vyšší riziko nesplacení, ale obvykle vyplácí vyšší výnosy než kvalitnější dluhopisy. Dluhopisy jsou vybírány na základě strategie „ESG“ neboli sociálně odpovědného investování, kladoucí důraz na udržitelnost a pozitivní vztah k životnímu prostředí. Strategie ESG se zaměřuje nejen na oblast životního prostředí, ale i sociálních otázek či řízení a zahrnuje monitorování a spolupráci se společnostmi vedoucí ke snižování emisí či lepšímu nakládání s vodou, a to v zájmu odpovědnějšího portfolia.
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2000512207
Číslo účtu
230321141/0600
Datum vzniku
01.09.2019
Aktuální kurz ke dni
28.09.2020
NAV (čistá hodnota aktiv)
979,92
Poplatek při nákupu
1 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-1.19 %
Za poslední
3 měsíce
1.68 %
Za posledních
6 měsíců
13.80 %
Za poslední
rok
-1.99 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-3.79 %
Od založení
fondu
-1.96 %

Na co se často ptáte