Franklin Green Target Income 2024 Fund

Investujte do zelené budoucnosti a zhodnoťte své finance v pětiletém dluhopisovém fondu s ročním výnosem až 2,5 % p. a.
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 1. 11. 2019. Připravujeme pro Vás podobné atraktivní nabídky i do budoucna
Popis fondu
Franklin Green Target Income 2024 Fund je fondem dluhopisovým, vhodným pro konzervativního investora, který se orientuje na dlouhodobé zhodnocení financí po dobu pevně stanoveného investičního horizontu 5 let. Fond je určen k tomu, aby zůstal v držení do splatnosti a investoři by měli být připraveni ponechat své finance ve fondu do doby splatnosti dluhopisů v roce 2024. Cílem fondu je vyplácet roční kupón ve výši až 2,5 % p. a. V pátém roce dále i variabilní výnos, který je tvořen kumulovanými rezervami vytvářenými v době fungování fondu ve výši až 0,2 % p. a. Při splatnosti fondu v roce 2024 je dále vyplaceno 100 % investovaného kapitálu (není zaručeno). Portfolio fondu je široce globálně diverzifikované, složené až ze 70 % High-Yield dluhopisy, jejichž ratingové hodnocení je buď nízké nebo neinvestičního stupně a které vykazují vyšší riziko nesplacení, ale obvykle vyplácí vyšší výnosy než kvalitnější dluhopisy. Dluhopisy jsou vybírány na základě strategie „ESG“ neboli sociálně odpovědného investování, kladoucí důraz na udržitelnost a pozitivní vztah k životnímu prostředí. Strategie ESG se zaměřuje nejen na oblast životního prostředí, ale i sociálních otázek či řízení a zahrnuje monitorování a spolupráci se společnostmi vedoucí ke snižování emisí či lepšímu nakládání s vodou, a to v zájmu odpovědnějšího portfolia.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
Datum vzniku
01.09.2019
Aktuální kurz ke dni
18.04.2024
Poplatek při nákupu
1 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2000512207
Číslo účtu
/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1 076,5
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice, pravidelný příjem z investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Vyplacené kupony

  • 9. 11. 2023 – 12,5 Kč za jeden cenný papír, vyplaceno 30. 11. 2023
  • 10. 11. 2022 – 12,5 Kč za jeden cenný papír, vyplaceno 25. 11. 2022
  • 10. 11. 2021 – 12,5 Kč za jeden cenný papír, vyplaceno 25. 11. 2021
  • 12. 11. 2020 – 12,5 Kč za jeden cenný papír, vyplaceno 23. 11. 2020

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.51 %
Za poslední
3 měsíce
1.95 %
Za posledních
6 měsíců
3.92 %
Za poslední
rok
8.74 %
Za poslední
3 roky
4.21 %
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
2.39 %
Od založení
fondu
7.65 %

Na co se často ptáte