Templeton Emerging Markets Bond Fund

Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří očekávají vyšší míru zhodnocení a jsou ochotni podstoupit s tím spojenou vyšší míru rizika.
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond Templeton Emerging Markets Bond je dluhopisový fond vhodný pro dynamické klienty, kteří očekávají vyšší míru zhodnocení a jsou ochotni podstoupit s tím spojenou vyšší míru rizika. Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu složený z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků. Fond investuje zejména do státních dluhopisů, dluhopisů společností spřízněných se státem či v menší míře i korporátních dluhopisů nacházejících se v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích. Fond se při budování investičního portfolia řídí kritérii správy na poli životního prostředí a sociální oblasti tzv. ESG strategie. Fond na účet klienta vyplácí pololetní kupón. Měnové riziko je zajištěno.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2052245482
Číslo účtu
233750048/0600
Datum vzniku
26.09.2019
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
85,14
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Tento fond vyplácí pololetní kupon, který obdržíte vždy v první polovině měsíce ledna a července

Vyplacené kupony

  • 8. 7. 2020 - 3,81 Kč za jeden cenný papír
  • 8. 1. 2021 - 3,126 Kč za jeden cenný papír

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.53 %
Za poslední
3 měsíce
-0.33 %
Za posledních
6 měsíců
-0.95 %
Za poslední
rok
-4.40 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-4.90 %
Od založení
fondu
-14.86 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát