Templeton Emerging Markets Bond Fund

Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů firem spřízněných se státem či v menší míře i do korporátních dluhopisů v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-2.53 %
Za poslední
3 měsíce
-6.01 %
Za posledních
6 měsíců
-12.08 %
Za poslední
rok
-13.82 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-15.21 %
Od založení
fondu
-24.09 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekvání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond investuje hlavně do státních dluhopisů, dluhopisů firem spřízněných se státem či v menší míře i do korporátních dluhopisů v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích. Fond se při budování portfolia řídí kritérii správy na poli životního prostředí a sociální oblasti, tedy tzv. ESG strategií. Fond na účet klienta vyplácí pololetní kupón. Měnové riziko je zajištěno.

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu složený z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků. Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří očekávají vyšší míru zhodnocení a jsou ochotni podstoupit s tím spojenou vyšší míru rizika.

Fond spravuje společnost Franklin Templeton z USA, jeden z největších správců aktiv na světě působící ve více než 160 zemích světa. Celkově mají společnosti Franklin Templeton ve správě 31,5 bilionu Kč.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2052245482
Číslo účtu
233750048/0600
Datum vzniku
26.09.2019
Aktuální kurz ke dni
29.11.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
75,91
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Tento fond vyplácí pololetní kupon, který obdržíte vždy v první polovině měsíce ledna a července

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát  

Vyplacené kupony

  • 8. 7. 2020 - 3,81 Kč za jeden cenný papír
  • 8. 1. 2021 - 3,126 Kč za jeden cenný papír
  • 7. 7. 2021 - 3,835 Kč za jeden cenný papír

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou