Templeton Emerging Markets Bond Fund

Fond investuje do státních dluhopisů, dluhopisů firem spřízněných se státem či v menší míře i do korporátních dluhopisů v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-1.36 %
Za poslední
3 měsíce
-8.65 %
Za posledních
6 měsíců
-10.65 %
Za poslední
rok
-19.80 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-10.80 %
Od založení
fondu
-31.60 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje hlavně do státních dluhopisů, dluhopisů firem spřízněných se státem či v menší míře i do korporátních dluhopisů v rozvojových nebo rozvíjejících se zemích. Fond se při budování portfolia řídí kritérii správy na poli životního prostředí a sociální oblasti, tedy tzv. ESG strategií. Fond na účet klienta vyplácí pololetní kupón. Měnové riziko je zajištěno.

Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu složený z kombinace úrokových výnosů, kapitálového zhodnocení a měnových zisků. Fond je vhodný pro dynamické klienty, kteří očekávají vyšší míru zhodnocení a jsou ochotni podstoupit s tím spojenou vyšší míru rizika.

Fond spravuje společnost Franklin Templeton z USA, jeden z největších správců aktiv na světě působící ve více než 160 zemích světa. Celkově mají společnosti Franklin Templeton ve správě 31,5 bilionu Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
26.09.2019
Aktuální kurz ke dni
25.05.2022
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2052245482
Číslo účtu
233750048/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
68,4
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice, pravidelný příjem z investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Tento fond vyplácí pololetní kupon, který obdržíte vždy v první polovině měsíce ledna a července

Vyplacené kupony

  • 8. 7. 2020 - 3,81 Kč za jeden cenný papír
  • 8. 1. 2021 - 3,126 Kč za jeden cenný papír
  • 7. 7. 2021 - 3,835 Kč za jeden cenný papír
  • 7. 1. 2022 - 3,378 Kč za jeden cenný papír

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou