BF Money Central European Equity Fund

Upozornění:
Od 1. 12. 2015 není možný další nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu.
Popis fondu
Jedná se o akciový fond, založený již roku 1996, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do akcií společností, podílových fondů, tzv. Exchange traded fondů (ETF) a investičních certifikátů z regionu Střední a Východní Evropy. Z regionálního hlediska mají hlavní podíl ve fondu investice do polských, maďarských a českých akcií. Do portfolia fondu mohou být zařazovány akcie podniků ze všech odvětví a všech velikostí z hlediska tržní kapitalizace. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
300
Měna
CZK
Datum vzniku
23.10.1996
Aktuální kurz ke dni
06.12.2023
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
HU0000709845
Číslo účtu
201841906/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,1661
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
3.80 %
Za poslední
3 měsíce
13.28 %
Za posledních
6 měsíců
16.63 %
Za poslední
rok
33.10 %
Za poslední
3 roky
23.83 %
Za posledních
5 let
13.60 %
Od začátku
roku
31.90 %
Od založení
fondu
16.70 %