Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset

(dříve NN (L) First Class Multi Asset)

Portfolio je složeno z více než 300 celosvětových titulů. Minimálně polovinu tvoří kvalitní státní dluhopisy, které stabilizují fond před výkyvy trhu. Rychlou reakci na změny pak umožňuje zbytek portfolia, složený z korporátních dluhopisů, akcií i jiných aktiv.
Upozornění: Od 2. 8. 2021 není možný další nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
2.20 %
Za poslední
3 měsíce
6.86 %
Za posledních
6 měsíců
8.30 %
Za poslední
rok
9.76 %
Za poslední
3 roky
4.16 %
Za posledních
5 let
9.26 %
Od začátku
roku
1.87 %
Od založení
fondu
5.58 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do více než 300 celosvětových titulů. Minimálně polovinu portfolia tvoří kvalitní státní dluhopisy, které stabilizují fond před výkyvy trhu. Zbytek tvoří korporátní dluhopisy, akcie, nemovitosti, měny i komodity, které umožňují rychlou reakci na změny trhu.

Cílem fondu je ochrana vložených peněz před inflací díky průměrnému zhodnocení 3 % p. a. na pětiletém horizontu. Fond míří na konzervativnější dlouhodobé investory s minimálně 5 lety na zhodnocení peněz, kteří požadují mírné překonání inflace každý rok.

Goldman Sachs je pátým největším správcem aktiv na světě a v České republice působí již od roku 1997. Má za sebou 150 let úspěšné historie a pokrývá světové trhy v 55 zemích na 5 kontinentech. Celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 2 biliony dolarů.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
03.08.2015
Aktuální kurz ke dni
23.02.2024
Poplatek při nákupu
1,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU1087785041
Číslo účtu
/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
552,9548
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou