Co to je investiční profil?

Při uzavření smlouvy o investování s Vámi vyplníme jednoduchý investiční dotazník, podle kterého Vás zařadíme do jednoho z následujících profilů:

Velmi konzervativní
Konzervativní
Dynamický
Velmi dynamický

Tento profil označuje, do jakého typu podílového fondu považujeme pro Vás za přiměřené nejvýše investovat. Pokud jste zařazen například do dynamického profilu, můžete investovat do fondů označených jako velmi konzervativní, konzervativní a dynamický.