Generali Zajištěný fond akciového výnosu

Fond je vhodný pro konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné peníze na 4 roky a 2 měsíce, hledají výnos nad úroveň inflace a ke dni splatnosti zajišťuje návratnost investované částky.
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 25. 4. 2022 a má pevnou dobu trvání do 30. 6. 2026. V případě prodeje podílových listů před splatností je účtován výstupní poplatek 5 %.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.76 %
Za poslední
3 měsíce
1.22 %
Za posledních
6 měsíců
4.80 %
Za poslední
rok
5.39 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
1.15 %
Od založení
fondu
3.93 %
Popis fondu
Fond ke dni splatnosti zajišťuje návratnost investované částky. Tohoto zajištění je dosaženo pomocí investice do státních dluhopisů České republiky a z 20 % pomocí investice do korporátního dluhopisu Generali. Fond usiluje o zhodnocení až do výše 24 % nad zajištěnou hodnotu za dobu trvání fondu pomocí investice do akcií vybraných silných společností eurozóny, které mají dlouhodobě vysoký dividendový výnos. Fond participuje na výkonnosti společností jako Ahold, Volkswagen či Siemens. Měnové riziko je zajištěno.

Fond je vhodný pro konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné peníze na 4 roky a 2 měsíce a hledají výnos nad úroveň inflace.

Fond je možné nakoupit pouze na našich pobočkách. Aktuální hodnota podílového listu fondu je stanovována s měsíční frekvencí vždy ke konci měsíce.

Fond spravuje Generali Investments, největší investiční společnost na českém trhu, která je součástí italské skupiny Generali. Generali Investments má ve správě aktiva ve výši 353 mld. Kč.

Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 25. 4. 2022 a má pevnou dobu trvání do 30. 6. 2026. V případě prodeje podílových listů před splatností je účtován výstupní poplatek 5 %.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
Datum vzniku
07.02.2022
Aktuální kurz ke dni
31.03.2024
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
5 %
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008476124
Číslo účtu
/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,0393
Frekvence oceňování
měsíčně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
4 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.
Investiční preference
Zachování hodnoty investice, růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu nebo plánují investovat na kratší dobu než 1 rok.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.