Do podílových fondů můžete investovat plně online

Investovat můžete nyní ještě rychleji a bez nahrávání dokladů pomocí bankovní identity

Jako náš klient s běžným účtem můžete investovat do podílových fondů plně online v Internet Bance nebo Smart Bance

Peníze v podílových fondech nejsou pojištěné. Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Nejedná se o investiční doporučení. Podmínkou pro investování je kromě vyplnění Investičního dotazníku i seznámení se se Statutem a Sdělením klíčových informací.