BF Money Emerging Bond Fund

BF Money Emerging Bond Fund je určen pro jednorázové i pravidelné investování s doporučenou dobou investování 5 a více let.

Upozornění:
Od 21. 11. 2016 není možný další nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu.
Popis fondu
Jedná se o dluhopisový fond, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do státních a korporátních dluhopisů, vydanými převážně emitenty z regionu tzv. rozvíjejích se trhů. Jedná se o emitenty z regionu Asie (kromě Japonska), Střední a Východní Evropy, Středního a Dálného Východu, Afriky a Latinské Ameriky (včetně Karibiku). Fond se zaměřuje na dosahování dlouhodobých výnosů plynoucích z očekávaného zhodnocení lokálních měn jednotlivých zemi a z úrokových výnosů. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno. Z důvodů snížení rizika mohou být v portfoliu zastoupeny i státní dluhopisy vyspělých zemí.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
300
Měna
CZK
Datum vzniku
30.04.2010
Aktuální kurz ke dni
18.04.2024
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
HU0000709860
Číslo účtu
/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,2268
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-0.09 %
Za poslední
3 měsíce
2.11 %
Za posledních
6 měsíců
6.70 %
Za poslední
rok
13.67 %
Za poslední
3 roky
-0.37 %
Za posledních
5 let
-2.01 %
Od začátku
roku
2.06 %
Od založení
fondu
25.52 %