BF Money Emerging Bond Fund

BF Money Emerging Bond Fund je určen pro jednorázové i pravidelné investování s doporučenou dobou investování 5 a více let.

Upozornění:
Od 21. 11. 2016 není možný další nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu.
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Jedná se o dluhopisový fond, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do státních a korporátních dluhopisů, vydanými převážně emitenty z regionu tzv. rozvíjejích se trhů. Jedná se o emitenty z regionu Asie (kromě Japonska), Střední a Východní Evropy, Středního a Dálného Východu, Afriky a Latinské Ameriky (včetně Karibiku). Fond se zaměřuje na dosahování dlouhodobých výnosů plynoucích z očekávaného zhodnocení lokálních měn jednotlivých zemi a z úrokových výnosů. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno. Z důvodů snížení rizika mohou být v portfoliu zastoupeny i státní dluhopisy vyspělých zemí.
Minimální investice
300
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
HU0000709860
Číslo účtu
201844103/0600
Datum vzniku
30.04.2010
Aktuální kurz ke dni
29.11.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,2108
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-0.90 %
Za poslední
3 měsíce
-1.50 %
Za posledních
6 měsíců
0.27 %
Za poslední
rok
-4.71 %
Za poslední
3 roky
1.48 %
Za posledních
5 let
-4.68 %
Od začátku
roku
-5.64 %
Od založení
fondu
23.88 %