Fidelity Global Multi Asset Income

Globální portfolio je složeno z akcií, dluhopisů, hotovosti a dalších nástrojů takovým způsobem, aby přinášelo atraktivní výnosy během celého hospodářského cyklu

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
3.09 %
Za poslední
3 měsíce
3.00 %
Za posledních
6 měsíců
7.65 %
Za poslední
rok
7.16 %
Za poslední
3 roky
-3.63 %
Za posledních
5 let
5.99 %
Od začátku
roku
2.37 %
Od založení
fondu
16.80 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Globální portfolio fondu je složeno z akcií, dluhopisů, hotovosti a dalších nástrojů takovým způsobem, aby přinášelo atraktivní výnosy během celého hospodářského cyklu. Měnové riziko je zajištěno.

Cílem fondu je poskytovat stabilní a udržitelný výnos s řízeným rizikem. Fond je vhodný pro střednědobého až dlouhodobého investora na investičním horizontu minimálně 5 let.

Fond spravuje společnost Fidelity International z USA, disponující jednou z největších výzkumných kapacit více než 400 investičních profesionálů působících po celém světě. Fidelity International spravuje celkem 11,8 bilionu Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
30.11.2015
Aktuální kurz ke dni
16.05.2024
Poplatek při nákupu
2 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU1322385888
Číslo účtu
225293000/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1 168
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou