Franklin Innovation Fund

Fond investuje do lídrů v oblasti inovací, např. Amazon, PayPal nebo Nvidia. Míří na sektor informačních technologií, komunikačních služeb a zdravotní péče. Podstatnou část portfolia tvoří firmy z USA

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
7.61 %
Za poslední
3 měsíce
6.03 %
Za posledních
6 měsíců
22.25 %
Za poslední
rok
33.60 %
Za poslední
3 roky
8.15 %
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
20.66 %
Od založení
fondu
87.20 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje do společností, které jsou lídry v oblasti inovací, např. Amazon, PayPal nebo Nvidia. Vyhledává firmy, které využívají nové technologie, nové nápady a metodologie, nebo těží ze změn podmínek dynamicky se měnící globální ekonomiky. Fond klade důraz na sektor informačních technologií, komunikačních služeb a zdravotní péče (včetně biotechnologie). Investiční tým vyhledává společnosti, které díky inovacím splňují kritéria udržitelného růstu. Fond investuje podstatnou část svého portfolia do společností sídlících nebo obchodovaných v USA.

Franklin Innovation fond je určený velmi dynamickým investorům k dlouhodobému zhodnocování financí. Měnové riziko je zajištěno.

Fond spravuje společnost Franklin Templeton z USA, jeden z největších správců aktiv na světě působící ve více než 160 zemích světa. Celkově mají společnosti Franklin Templeton ve správě 31,5 bilionu Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Minimální investice
500
Měna
CZK
Datum vzniku
09.03.2020
Aktuální kurz ke dni
13.06.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2125249990
Číslo účtu
235110298/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
187,2
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
5. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient s pokročilými znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 5 let.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu, a kterým pokles hodnoty investované částky o méně než 5 % sníží naplňování běžných životních potřeb.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou