Franklin Innovation Fund

Fond je vhodný pro velmi dynamické investory k dlouhodobému zhodnocování financí
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Stupeň rizika 
6. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Franklin Innovation fond je určený velmi dynamickým investorům k dlouhodobému zhodnocování financí. Fond investuje do společností, které jsou lídry v oblasti inovací, tzn. využívají nové technologie, nové produkty, nové nápady a nové metodologie, nebo těží z nových podmínek v rámci odvětví v dynamicky se měnící globální ekonomice. Fond klade důraz na sektory, jako jsou například informační technologie (včetně softwaru a internetu), komunikační služby a zdravotní péče (včetně biotechnologie). Investiční tým se zaměřuje na společnosti, které díky inovacím splňují kritéria udržitelného růstu. Fond investuje podstatnou část svého portfolia do společností sídlících nebo obchodovaných v USA.
Měnové riziko je zajištěno.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU2125249990
Číslo účtu
235110298/0600
Datum vzniku
09.03.2020
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
172,58
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
5.84 %
Za poslední
3 měsíce
-1.73 %
Za posledních
6 měsíců
13.64 %
Za poslední
rok
59.24 %
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
3.66 %
Od založení
fondu
72.58 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 6
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát