BF Money EMEA Equity Fund

Upozornění:
Od 1. 12. 2015 není možný další nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu.
Popis fondu
Jedná se o akciový fond, jehož cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do akcií společností, podílových fondů, tzv. Exchange traded fondů (ETF) a investičních certifikátů z tzv. EMEA regionu – Střední a Východní Evropa, Střední Východ a Afrika. Významné podíly jsou investovány například v těchto zemích: Rusko, J. Afrika, Turecko, Polsko. Do portfolia fondu mohou být zařazovány akcie podniků ze všech odvětví a všech velikostí z hlediska tržní kapitalizace. Měnové riziko fondu není zpravidla zajištěno.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Velmi dynamický
Minimální investice
300
Měna
CZK
Datum vzniku
28.07.2008
Aktuální kurz ke dni
20.06.2024
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
HU0000707120
Číslo účtu
/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
0,8913
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
5. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient s pokročilými znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 5 let.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-0.37 %
Za poslední
3 měsíce
3.52 %
Za posledních
6 měsíců
9.54 %
Za poslední
rok
16.13 %
Za poslední
3 roky
-22.76 %
Za posledních
5 let
-14.94 %
Od začátku
roku
8.30 %
Od založení
fondu
-11.52 %