Kalkulačka exekuce na plat

Online kalkulačka Vám spočítá kolik Vám zůstane ze mzdy po zásahu exekutora a jaká je nezabavitelná částka v roce 2021

Spočítejte si výši nezabavitelné částky a splátek exekuce

Vypočítat Vypočítat

Exekuce na plat – výpočet exekuce 2021

Exekuce na plat neboli srážky ze mzdy je forma vymáhání dlužné částky. Ze mzdy se Vám bude strhávat určitá částka, dokud nedoplatíte všechny své dluhy. Exekuce ale od 1. 6. 2019 prošla změnami. Kolik činí nezabavitelná částka 2021? Využijte naši kalkulačku exekuce a spočítejte si, kolik Vám ze mzdy zůstane.

Co je exekuce na plat 2021?

Samotný pojem exekuce znamená vymáhání peněz po dlužníkovi. Často může být i ve formě zabavení majetku a následné exekuci v dražbě. Exekuce na plat funguje na principu postupné srážky dlužné částky ze mzdy. Tady ale existuje nezabavitelná částka, na kterou se exekuce nevztahuje. Zda nejste sami dlužníkem, si ověříte v registru dlužníků exekuce.

Výpočet exekuce online

Výpočet exekuce, tedy výše srážky, se odvíjí od čisté mzdy dlužníka. Nejdříve se stanoví nezabavitelná částka za dlužníka plus za každou vyživovanou osobu. Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy a tím se určí tzv. zbytek čisté mzdy. Je-li tento zbytek nižší než 20 994 Kč, vydělí se třemi. Pokud je na Vás vedena exekuce kvůli nepřednostním pohledávkám, srážka ze mzdy bude jedna třetina ze zbytku čisté mzdy a dvě třetiny Vám budou ponechány. Čelíte-li exekuci kvůli přednostním pohledávkám, budou Vám strženy dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy, ale třetí třetina musí být dlužníkovi ponechána.

Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 20 994 Kč, je částka, o kterou zbytek tuto hranici přesahuje, zabavena celá, avšak třetiny se určí z 20 994 Kč stejným způsobem jako v prvním případě. Částka 20 994 Kč, podle níž se počítá exekuce, je platná od 1. 1. 2021.

Pozor na situace, kdy máte více příjmů, tehdy se srážky počítají z jejich součtu. Do výpočtu nezabavitelné částky se zahrnují i vyživované osoby v domácnosti dlužníka, tedy manžel či manželka, a to i v případě, že má vlastní příjem a nezaopatřené děti. Pro snadnější výpočet použijte kalkulačku exekuce 2021.

Kalkulačku nezabavitelné části mzdy poskytuje peníze.cz

Exekuce na plat 2021

Samotné podmínky exekuce se v roce 2020 ani v roce 2021 nezměnily. Výši částky, kterou je možné exekucí zabavit, však ovlivnilo zvýšení životního minima. Základní nezabavitelná částka na dlužníka tak stoupla z původních 6 608 Kč na 6 908 Kč, poté 1. července 2020 na 7 772 Kč a od ledna 2021 je to už 7 872,80 Kč. I částka, která se připočítává na každou vyživovanou osobu v domácnosti, vzrostla z 1 652 Kč na 1 727 Kč, v dubnu 2020 na 2 591 Kč a v roce 2021 pak na 2 624,30 Kč. Stejně tak se zvýšila i hodnota zbytku čisté mzdy, se kterou se operuje při výpočtu exekuční srážky. Hranice čisté mzdy byla zvýšena z 20 724 Kč na 20 994 Kč.

Od 1. července 2020 také došlo ke změně výpočtu celé exekuční částky, a to na úrovni základního vzorečku. Tato změna byla schválena ještě před koronavirovou krizí.

  • Nově se základní částka nezabavitelného minima počítá jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.
  • Dále se nově také připočítává nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu. Dosud se jednalo o jednu čtvrtinu, nově se však započítává jedna třetina základu.

A jak se tyto změny promítly konkrétně? Nezabavitelná částka tedy stoupla od 1. července 2020 na celých 7 772 Kč a od 1. ledna 2021 pak na 7 873 Kč a za každou vyživovanou osobu se přičítá 2 624,30 Kč (v roce 2020 to bylo 2 590,50 Kč).

Co je nezabavitelná část mzdy?

Nezabavitelná částka je část mzdy, která nepodléhá exekuci. Její výše je závislá na životním minimu a normativních nákladech na bydlení.

  • Základní nezabavitelná částka 2021 – 7 873 Kč
  • Částka na vyživovanou osobu v domácnosti – 2 624,30 Kč

Využijte naši kalkulačku nezabavitelné částky 2021 a zjistěte, kolik Vám zůstane z měsíční mzdy.

Výpočet exekuce v roce 2021

V roce 2021 došlo jen k malému nárustu nezabavitelné částky. V případě dlužníka bez dalších vyživovaných osob se jedná o zhruba 100 Kč. Za vyživované osoby, jakými jsou manželka nebo děti, zůstane dlužníkovi o 33 Kč více. Základní nezabavitelná částka tedy stoupla na 7 872,80 Kč. Nezabavitelné minimum vázané na vyživovanou osobu pak činí nově 2 624,30 Kč.

Vliv zrušení superhrubé mzdy na výpočet exekuce v roce 2021

Od začátku roku 2021 došlo k výrazné změně výpočtu čisté mzdy, jinými slovy byla zrušena superhrubá mzda. Jak to ale ovlivnilo výpočet exekuce? Zrušení superhrubé mzdy a změna daňových tarifů přímo ovlivňuje výši čisté mzdy, kterou zaměstnanec obdrží. A exekuce se vypočítává právě z čisté mzdy. Pro příklad použijme částku 1 000 Kč, o kterou se díky těmto daňovým změnám zvýší dlužníkův čistý plat. V tomto okamžiku totiž zůstane po exekuci 334 nebo 667 Kč v závislosti na tom, zda si exekutor bere 1/3 nebo 2/3 čisté mzdy. Jak přesně bude vypadat Váš příjem po započtení exekuce, si spočítejte v naší kalkulačce exekuce 2021.

Jaké příjmy podléhají exekuci?

Exekuci nepodléhá pouze Váš čistý příjem, ale i další příjmy. Které to jsou?

Pokud Vám někdo dluží výživné, exekuce na plat se dá využít i na něj a můžete ho po dlužníkovi vymáhat exekucí.

Jaké příjmy exekuci nepodléhají?

Ne na všechny příjmy má ale exekutor právo a na některé Vám nesáhne. K těm patří:

Pokud jste dlužníkem a pobíráte důchod, ale žijete v domově důchodců, exekutor srážky provádět nemůže.

Exekuce na plat v zahraničí

Pokud pracujete v zahraničí a máte i zahraniční bankovní účet, je jen velmi malá šance, že se exekuce bude vztahovat i na tento příjem. Exekuci, která na Vás byla uvalena v Česku, podléhá pouze zdejší příjem. Je tu ale možnost, kdy věřitel může uplatnit svůj nárok pomocí práva v daném státě, kde pracujete, a požádat o součinnost tamní orgány.

Naše další kalkulačky