Kalkulačka exekuce na plat

Online kalkulačka Vám spočítá, kolik Vám zůstane ze mzdy po zásahu exekutora a jaká je nezabavitelná částka v roce 2024.

Spočítejte si výši nezabavitelné částky a splátek exekuce

Exekuce na plat neboli srážky ze mzdy je forma vymáhání dlužné částky. Ze mzdy se Vám bude strhávat určitá částka, dokud nedoplatíte všechny své dluhy. Exekuce ale od 1. 6. 2019 prošla výraznými změnami. Kolik činí nezabavitelná částka 2024? Využijte naši kalkulačku exekuce a spočítejte si, kolik Vám ze mzdy zůstane.

Co je exekuce na plat 2024?

Samotný pojem exekuce znamená vymáhání peněz po dlužníkovi. Často může být i ve formě zabavení majetku a následné exekuci v dražbě. Exekuce na plat funguje na principu postupné srážky dlužné částky ze mzdy. Tady ale existuje nezabavitelná částka, na kterou se exekuce nevztahuje. Zda nejste sami dlužníkem, si ověříte v registru dlužníků exekuce.

Výpočet exekuce online

Výpočet exekuce, tedy výše srážky, se odvíjí od čisté mzdy dlužníka. Nejdříve se stanoví nezabavitelná částka za dlužníka plus za každou vyživovanou osobu. Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy a tím se určí tzv. zbytek čisté mzdy. Je-li tento zbytek nižší než 30 685,50 Kč, vydělí se třemi. Pokud je na Vás vedena exekuce kvůli nepřednostním pohledávkám, srážka ze mzdy bude jedna třetina ze zbytku čisté mzdy a dvě třetiny Vám budou ponechány. Čelíte-li exekuci kvůli přednostním pohledávkám, budou Vám strženy dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy, ale třetí třetina musí být dlužníkovi ponechána.

Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 30 685,50 Kč, je částka, o kterou zbytek tuto hranici přesahuje, zabavena celá, avšak třetiny se určí z 30 685,50 Kč stejným způsobem jako v prvním případě. Částka 30 685,50 Kč, podle níž se počítá exekuce, je platná od 1. 1. 2023 a platí i pro rok 2024.

Pozor na situace, kdy máte více příjmů, tehdy se srážky počítají z jejich součtu. Do výpočtu nezabavitelné částky se zahrnují i vyživované osoby v domácnosti dlužníka, tedy manžel či manželka, a to i v případě, že má vlastní příjem a nezaopatřené děti. Pro snadnější výpočet použijte kalkulačku exekuce 2024.

Kalkulačku nezabavitelné části mzdy poskytuje peníze.cz

Exekuce na plat 2024

Od 1. července 2020 také došlo ke změně výpočtu celé exekuční částky, a to na úrovni základního vzorečku. Tato změna byla schválena ještě před koronavirovou krizí.

  • Nově se základní částka nezabavitelného minima počítá jako tři čtvrtiny součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.
  • Dále se nově také připočítává nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu. Dosud se jednalo o jednu čtvrtinu, nově se však započítává jedna třetina základu.

Samotné podmínky exekuce se ani v roce 2024 nezměnily. Výši částky, kterou je možné exekucí zabavit, však ovlivnilo snížení normativních nákladů na bydlení. Základní nezabavitelná částka na dlužníka tak klesla z původních 13 638 Kč na současných 12 705 Kč. Vzrostla i částka, která se připočítává na každou vyživovanou osobu v domácnosti na 3 176 Kč.

Co je nezabavitelná část mzdy?

Nezabavitelná částka je část mzdy, která nepodléhá exekuci. Její výše je závislá na životním minimu a normativních nákladech na bydlení.

  • Základní nezabavitelná částka 2023 – 12 705 Kč
  • Částka na vyživovanou osobu v domácnosti – 3 176 Kč

Využijte naši kalkulačku nezabavitelné částky 2023 a zjistěte, kolik Vám zůstane z měsíční mzdy.

Vliv zrušení superhrubé mzdy na výpočet exekuce v roce 2023

Od začátku roku 2022 došlo k výrazné změně výpočtu čisté mzdy, jinými slovy byla zrušena superhrubá mzda. Jak to ale ovlivnilo výpočet exekuce? Zrušení superhrubé mzdy a změna daňových tarifů přímo ovlivňuje výši čisté mzdy, kterou zaměstnanec obdrží. A exekuce se vypočítává právě z čisté mzdy. Pro příklad použijme částku 1 000 Kč, o kterou se díky těmto daňovým změnám zvýší dlužníkův čistý plat. V tomto okamžiku totiž zůstane po exekuci 334 nebo 667 Kč v závislosti na tom, zda si exekutor bere 1/3 nebo 2/3 čisté mzdy. Jak přesně bude vypadat Váš příjem po započtení exekuce, si spočítejte v naší kalkulačce exekuce 2023.

Jaké příjmy podléhají exekuci?

Exekuci nepodléhá pouze Váš čistý příjem, ale i další příjmy. Které to jsou?

Pokud Vám někdo dluží výživné, exekuce na plat se dá využít i na něj a můžete ho po dlužníkovi vymáhat exekucí.

Jaké příjmy exekuci nepodléhají?

Ne na všechny příjmy má ale exekutor právo a na některé Vám nesáhne. K těm patří:

Pokud jste dlužníkem a pobíráte důchod, ale žijete v domově důchodců, exekutor srážky provádět nemůže.

Exekuce na plat v zahraničí

Pokud pracujete v zahraničí a máte i zahraniční bankovní účet, je jen velmi malá šance, že se exekuce bude vztahovat i na tento příjem. Exekuci, která na Vás byla uvalena v Česku, podléhá pouze zdejší příjem. Je tu ale možnost, kdy věřitel může uplatnit svůj nárok pomocí práva v daném státě, kde pracujete, a požádat o součinnost tamní orgány.

Výpočet exekuce v roce 2022

V roce 2022 došlo jen k malému nárůstu nezabavitelné částky. V případě dlužníka bez dalších vyživovaných osob se jedná o 1 226 Kč. Za vyživované osoby, jakými jsou manželka nebo děti, zůstane dlužníkovi o 422 Kč více. Základní nezabavitelná částka tedy stoupla na 9 138,75 Kč. Nezabavitelné minimum vázané na vyživovanou osobu pak činí nově 3 046,25 Kč.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka čisté mzdy

Přehledný výpočet čisté mzdy v roce 2024. Ze základních údajů Vám kalkulačka jednoduše spočítá čistý výdělek.

Kalkulačka osobního bankrotu

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Spočítejte si nezabavitelnou částku či výši splátek.

Kalkulačka životního minima

Vypočítejte si životní minimum v roce 2024.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5