Kalkulačka exekuce na plat

Online kalkulačka Vám spočítá kolik Vám zůstane ze mzdy po zásahu exekutora a jaká je nezabavitelná částka v roce 2019

Spočítejte si výši nezabavitelné částky a splátek exekuce

Vypočítat

Exekuce na plat – výpočet exekuce 2019

Exekuce na plat neboli srážky ze mzdy je forma vymáhání dlužné částky. Ze mzdy se Vám bude strhávat určitá částka, dokud nedoplatíte všechny své dluhy. Exekuce ale od 1. 6. 2019 prošla změnami. Kolik činí nezabavitelná částka 2019? Využijte naši kalkulačku exekuce a spočítejte si, kolik Vám ze mzdy zůstane.

Co je exekuce na plat 2019?

Samotný pojem exekuce znamená vymáhání peněz po dlužníkovi. Často může být i ve formě zabavení majetku a  následné exekuci v dražbě. Exekuce na plat funguje na principu postupné srážky dlužné částky ze mzdy. Tady ale existuje nezabavitelná částka, na kterou se exekuce nevztahuje. Zda nejste sami dlužníkem, si ověříte v registru dlužníků exekuce.

Výpočet exekuce online

Výpočet exekuce, tedy výše srážky, se odvíjí od čisté mzdy dlužníka. Nejdříve se stanoví nezabavitelná částka za dlužníka plus za každou vyživovanou osobu. Celková nezabavitelná částka se odečte od čisté mzdy a tím se určí tzv. zbytek čisté mzdy. Je-li tento zbytek nižší než 19 286 korun, vydělí se třemi. Pokud je na Vás vedena exekuce kvůli nepřednostním pohledávkám, srážka ze mzdy bude jedna třetina ze zbytku čisté mzdy a dvě třetiny Vám budou ponechány. Čelíte-li exekuci kvůli přednostním pohledávkám, budou Vám strženy dvě třetiny ze zbytku čisté mzdy, ale třetí třetina musí být dlužníkovi ponechána.

Je-li zbytek čisté mzdy vyšší než 19 286 korun, je částka, o kterou zbytek tuto hranici přesahuje zabavena celá, avšak třetiny se určí z 19 286 korun stejným způsobem jako v prvním případě. Částka 19 286 Kč, podle níž se počítá exekuce, je platnou od 1. 6. 2019.

Pozor na situace, kdy máte více příjmů, tehdy se srážky počítají z jejich součtu. Do výpočtu nezabavitelné částky se zahrnují i vyživované osoby v domácnosti dlužníka, tedy manžel či manželka, a to i v případě, že má vlastní příjem a nezaopatřené děti. Pro snadnější výpočet použijte kalkulačku exekuce 2019.

Kalkulačku nezabavitelné části mzdy poskytuje peníze.cz

Co je nezabavitelná část mzdy?

Nezabavitelná částka je část mzdy, která nepodléhá exekuci. Její výše je závislá na životním minimu a normativních nákladech na bydlení.

  • Základní nezabavitelná částka 2019 – 6 428,67 korun
  • Částka na vyživovanou osobu v domácnosti – 1 607,17 korun

Využijte naši kalkulačku nezabavitelné částky 2019 a zjistěte, kolik Vám zůstane z měsíční mzdy.

Jaké příjmy podléhají exekuci?

Exekuci nepodléhá pouze Váš čistý příjem, ale i další příjmy. Které to jsou?

Pokud Vám někdo dluží výživné, exekuce na plat se dá využít i na něj a můžete ho po dlužníkovi vymáhat exekucí.

Jaké příjmy exekuci nepodléhají?

Ne na všechny příjmy má ale exekutor právo a na některé Vám nesáhne. K těm patří:

Pokud jste dlužníkem a pobíráte důchod, ale žijete v domově důchodců, exekutor srážky provádět nemůže.

Exekuce na plat v zahraničí

Pokud pracujete v zahraničí a máte i zahraniční bankovní účet, je jen velmi malá šance, že se exekuce bude vztahovat i na tento příjem. Exekuci, která na Vás byla uvalena v Česku, podléhá pouze zdejší příjem. Je tu ale možnost, kdy věřitel může uplatnit svůj nárok pomocí práva v daném státě, kde pracujete, a požádat o součinnost tamní orgány.

Naše další kalkulačky