Kalkulačka přídavky na děti

Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s nízkými příjmy. Spočítejte si, zda na něj máte nárok a v jaké výši

Spočítejte si výši přídavku na děti v roce 2021

Spočítat Spočítat

Přídavky na děti – Kalkulačka

Přídavky na děti jsou dlouhodobou státní sociální dávkou, která je určena pro rodiny s nízkým příjmem. Pro její získání ale musíte splňovat určité podmínky. Jaké to jsou a jaká je výše přídavku na děti 2021?

Nárok na přídavky na děti 2021

Nárok na přídavek na děti mají nezaopatřené děti žijící v rodině s nízkým příjmem. Ten je přitom rozhodující a pro splnění podmínky by měl být nižší než 2,7násobek částky životního minima. Pro posouzení jsou rozhodující příjmy za předešlé čtvrtletí i výše rodičovského příspěvku.

Za nezaopatřené děti se považují ty děti, které ještě nemají ukončenou školní docházku, nejdéle však do věku 26 let, a to jen pokud soustavně studují nebo kvůli nemoci či úrazu nemohou pracovat ani se připravovat na budoucí zaměstnání (studovat) a pokud nejsou schopny vykonávat výdělečnou činnost kvůli dlouhodobému nepříznivému zdravotnímu stavu.

Co se posuzuje pro nárok na přídavky na děti?

Před získáním příspěvku na děti se posuzuje celkový příjem rodiny. Ten by měl být nižší než výše uvedená hranice 2,7násobku životního minima. Příjmy, které se v rodině posuzují, jsou kromě čisté mzdy a platu i mateřská, rodičovský příspěvek, nemocenská, alimenty, starobní, invalidní i pozůstalostní důchod, příjmy z pronájmu a podpora v nezaměstnanosti.

Pro výpočet přídavku na děti i toho, zda splňujete podmínku nízkého příjmu, využijte naši kalkulačku.

Příklad:

Rodina se dvěma dospělými a dvěma dětmi do 6 let má součet svého životního minima 11 590 Kč. Celkový příjem v rodině by tedy měl být nižší než 31 293 Kč (11 590 x 2,7).

Kalkulačku poskytuje peníze.cz

Výše přídavku na děti

Příspěvek na děti 2021 je rozdělen do tří úrovní, a to podle věku dítěte. Od roku 2018 je možné získat přídavky ve zvýšené výměře o 300 korun navíc. K tomu je ale nutné splnit podmínku, aby jedna ze společně posuzovaných osob měla příjem ze zaměstnání, podnikání nebo z jiných dávek. V tomto případě patří mezi příjmy, které se posuzují, následující:

  • Příjmy ze zaměstnání (minimálně ve výši částky životního minima pro jednotlivce, tedy 3 410 Kč)
  • Příjmy z podnikání
  • Dávky z nemocenského pojištění
  • Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
  • Příspěvek na péči o osobu do 18 let
  • Rodičovský příspěvek (jen v případě, že se čerpá po vyčerpání mateřské)

Výši samotného příspěvku zjistíte podle věku dítěte. Přídavek se vyplácí měsíčně, nejlepším způsobem je nechat si ho připsat bezhotovostně na účet, ale je možné si ho nechat vyplatit i hotově. Měsíční výše přídavku na děti je:

  • Děti do 6 let – 500 Kč (800 Kč)
  • Děti 6-15 let – 610 Kč (910 Kč)
  • Děti 15-26 let – 700 Kč (1 000 Kč)

Žádost o přídavky na děti

Pro podání žádosti o přídavky je potřeba vyplnit formulář, který najdete i online ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, a následně ho odevzdat na příslušném úřadu práce. Žádat můžete o přídavky na děti i zpětně, a to až o 3 měsíce zpátky.

Přídavky na děti 2020

V roce 2020 sice nedošlo ke zvýšení samotných příspěvků na děti, ale přesto se podmínky pro pobírání těchto dávek změnily. Nárok na přídavky na děti se totiž odvíjí od stanovené hranice životního minima, respektive jeho 2,7násobku. A životní minimum v roce 2020 stouplo o celých 450 Kč na stávajících 3 860 Kč pro jednotlivce. Na první pohled se to nemusí zdát jako vysoká částka, ale díky tomuto zvýšení dosáhne na přídavky větší počet rodin. Zda se to týká i Vás, zjistíte díky naší online kalkulačce.

Přídavky na děti v roce 2021

V prvních měsících roku 2021 nedošlo ke změnám v oblasti přídavků na děti. Situace se ale může změnit, pokud dojde ke zvýšení hranice životního minima. Navíc od 1. 7. 2021 se mohou přídavky zvýšit o 130 až 180 Kč na jedno dítě podle návrhu, na kterém se vláda shodla v prosinci 2020. Další pravděpodobnou změnou bude úprava podmínky pro nárok na přídavek. Nyní příjmy společně posuzovaných osob nesmějí přesáhnout 2,7násobek životního minima, od dubna 2021 by to měl být 3,4násobek.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky