Výpočet čisté mzdy: Mzdová kalkulačka

Přehledný výpočet čisté mzdy v roce 2023. Ze základních údajů Vám kalkulačka jednoduše spočítá čistý výdělek

Spočítejte si Váš čistý příjem

Spočítat

Výpočet čisté mzdy 2023: Mzdová kalkulačka

Mzdová kalkulačka čisté mzdy 2023 Vám pomůže ukázat, kolik peněz dostanete jako zaměstnanec na účet po odečtení odvodů z hrubé mzdy. Zjistíte, jak se čistá mzda počítá a jaké změny přinesl rok 2023 ve výpočtu čisté mzdy.

Hrubá a čistá mzda 2023

Čistá mzda je částka, která Vám zůstane po odečtení daní a všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počítá se z hrubé mzdy, což je částka, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě a na níž jste se se zaměstnavatelem dohodli. Vyjádřená je většinou za určitý časový úsek (měsíc, hodina) nebo za vykonanou práci. Čistá mzda je pak právě ta částka, kterou za svou práci reálně dostanete na účet.

Výpočet čisté mzdy

Pro výpočet čisté mzdy využijte naši kalkulačku mzdy. Ta Vám rychle řekne, kolik Vám měsíčně bude chodit na účet. Pokud byste se do výpočtu chtěli pustit sami, potřebujete znát výši své hrubé mzdy a výši odvodů. Ty jsou následující:

 • Sociální pojištění – 6,5 % z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění – 4,5 % z hrubé mzdy

Ještě v roce 2020 se počítalo i s daní z příjmu, která činila 15 % a počítala se ze superhrubé mzdy. To byla hrubá mzda navýšená o odvody Vašeho zaměstnavatele, který platil ještě navíc odvody za sociální pojištění ve výši 24,8 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %. Celkově tak zaměstnavatel odvedl pojistné ve výši 33,8 %, o které byla hrubá mzda navýšena.

Mzdovou kalkulačku 2023 poskytuje peníze.cz

Výpočet hrubé mzdy

Zavedenou praxí je, že zaměstnavatel sjednává se zaměstnanci pracovní poměr na základě hrubé mzdy. Každý zaměstnanec by tedy výši své hrubé mzdy měl znát. Výpočet hrubé mzdy ze mzdy čisté se ale může hodit ve chvíli, kdy si chceme ověřit, zda vyplacená částka čistého platu odpovídá smluvené mzdě.

Pro výpočet hrubé mzdy je potřeba obrátit postup výpočtu mzdy čisté. Ke konkrétní vyplacené částce platu se musí přičíst odvody, které zaměstnavatel zaplatil za sociální a zdravotní pojištění a také daň z příjmu.

Mzdová kalkulačka 2023: výpočet čisté mzdy

Nastupujete do nového zaměstnání a chcete přesně vědět, jaký finanční obnos můžete každý měsíc očekávat na svém účtu? Anebo jste prostě jen zvědaví, jak velkou část výplaty pravidelně odvádíte státu? Využijte naši kalkulačku čisté mzdy a zjistěte konečnou výši odměny snadno a rychle.

Jak vypočítat čistou mzdu?

Ačkoli to tak na první pohled možná nevypadá, výpočet čisté mzdy rozhodně nemusí připomínat rovnici o dvou neznámých. K tomu, abyste se ke konečné částce dopočítali, Vám totiž stačí znát jen několik pojmů a mít alespoň základní přehled o daňových úlevách a možnostech jejich uplatnění. Pokud se na práci s čísly přeci jen necítíte, mohla by se Vám hodit mzdová kalkulačka, kterou jsme pro Vás připravili spolu s Penize.cz.

Díky rozšířené kalkulačce pro výpočet čisté mzdy 2023 zjistíte i to, jak optimalizovat daň z příjmu. Dále můžete uplatňovat i slevy na dani, pokud máte podepsané prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob (tzv. „růžové prohlášení“). Pro rok 2023 zůstávají hlavní slevy, sleva na poplatníka, vyživovaného manžela/manželku a na děti ve stejné výši jako pro rok 2022.

 • Sleva na poplatníka – 30 840 Kč ročně / 2 520 Kč měsíčně (v roce 2021 to bylo 27 840 Kč a 2 320 Kč)
 • Sleva pro invalidní důchod 1. a 2. stupně – 2 520 Kč ročně/ 210 Kč měsíčně
 • Sleva pro invalidní důchod 3. stupně – 5 040 Kč ročně / 420 Kč měsíčně
 • Sleva na držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč ročně / 1 345 Kč měsíčně
 • Sleva pro studenta – 4 020 Kč ročně / 335 Kč měsíčně
 • Sleva na dítě – první dítě 15 204 Kč ročně / 1 267 Kč měsíčně, druhé dítě nově 22 320 Kč ročně / 1 860 Kč měsíčně, třetí a další dítě 27 840 Kč ročně / 2 320 Kč měsíčně
 • Sleva na dítě se ZTP/P – první dítě 30 408 Kč ročně / 2 537 Kč měsíčně, druhé dítě 38 808 Kč ročně / 3 234 Kč měsíčně, třetí a další dítě 48 408 Kč ročně / 4 034 Kč měsíčně
 • Sleva na vyživovaného manžela – 24 840 Kč ročně (lze odečítat pouze ročně)
 • Sleva na vyživovaného manžela s ZTP/P – 49 680 Kč ročně (lze odečítat pouze ročně)
 • Za školku – 16 200 Kč ročně (lze odečítat pouze ročně). Navíc si můžete požádat o slevu i v případě, pokud šlo Vaše dítě do první třídy. Pokud máte ve školce umístěné dvě děti, můžete za rok 2023 čerpat slevu až 32 400 Kč.

V naší mzdové kalkulačce čisté mzdy 2023 také zjistíte, jaká bude výše daňového bonusu. Maximální výše tohoto bonusu byla v roce 2020 stanovena na 60 300 Kč, ovšem od roku 2021 se už žádné omezení neuplatňuje, tudíž daňový bonus se vyplácí bez omezení. Využít ho mohou ti, kteří měli ve zdaňovacím období příjem ve výši 6násobku minimální mzdy, tedy pro rok 2023 alespoň 103 800 Kč. Daňový bonus na dítě může uplatnit vždy jen jeden rodič.

Mzdovou kalkulačku 2023 poskytuje peníze.cz

Minimální čistá mzda 2023

Minimální mzda se určuje v její hrubé verzi, není tedy „očištěna“ o žádné odvody. Od 1. ledna 2023 došlo ke zvýšení minimální odměny za práci o celých 1 000 Kč. Minimální mzda v roce 2023 tak činí 17 300 Kč, což přepočteno na hodinovou sazbu je 103,80 Kč za hodinu práce. Tato částka se každý rok zvyšuje a s nárůstem můžeme pravděpodobně počítat i do dalších let. Čistá mzda pro občana bez dětí a dalších odpočtů, pouze se základní slevou na poplatníka, tedy činí 15 372 Kč.

Výpočet hrubé mzdy 2023

I s výpočtem hrubé mzdy pomůže kalkulačka. Jednoduchý je pak i výpočet hrubé mzdy z čisté mzdy, kde je průběh opačný (k čisté mzdě připočítáte výše zmíněné odvody). V minulosti jste také mohli chtít vědět, jaká je výše superhrubé mzdy, protože tu hrubou jste totiž ve většině případů znali.

Zrušení superhrubé mzdy

Začátkem roku 2021 bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy.

Ta byla navýšená o odvody zaměstnavatele. Celkově totiž zaměstnavatel odvedl za zaměstnance nejen část odvodů, které si platil zaměstnanec, ale i povinné pojistné. To činilo tyto části ze mzdy:

 • sociální pojištění – 24,8 %
 • zdravotní pojištění – 9 %

Celkově tak zaměstnavatel odváděl 33,8 % za pojistné. Superhrubá mzda tedy byla hrubá mzda navýšená o těchto 33,8 %. V praxi výpočet vypadal takto:

Hrubá mzda (např. 30 000) x koeficient 1,338 (100 % hrubé mzdy + 33,8 % odvody zaměstnavatele) = superhrubá mzda (40 140)

Výpočet čisté mzdy – DPP

DPP neboli dohoda o provedení práce má mzdu většinou vyjádřenou v hodinové sazbě. Často se využívá zejména pro studentské brigády či přivýdělky. Výhodou je v tomto případě to, že se zdravotní a sociální pojištění platí až od příjmu nad 10 000 Kč. Pro výpočet čisté mzdy z DPP můžete použít kalkulátor čisté mzdy nebo si jednoduše vynásobit počet odpracovaných hodin hodinovou sazbou, kterou máte uvedenou ve smlouvě. Pokud částka nepřesáhne oněch 10 000 Kč, nemusíte si dělat hlavu s odvody a zaplatíte pouze daň z příjmu. V případě, že máte podepsané prohlášení k daním a uplatníte slevu na dani, neplatíte z částky do 10 000 Kč ani daň.

Výpočet čisté mzdy – DPČ

DPČ, tedy dohoda o pracovní činnosti, je na tom podobně jako DPP. V tomto případě se ale daně odvádí už po dosažení hranice 3 500 Kč. Pro výpočet můžete také použít kalkulačku mzdy, abyste si byli jisti, že výsledná částka bude správná. U DPČ si ale dávejte pozor i na to, jak máte sjednanou smlouvu, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu či nikoliv. Od toho se odvíjí, zda se sociální pojištění platí z celé částky (smlouva není malého rozsahu) nebo až po dosažení hranice 3 500 Kč (smlouva je malého rozsahu). Zdravotní pojištění platíte podle skutečného měsíčního výdělku, pokud doložíte doklad, že jste státní pojištěnec (tzn. zdravotní pojištění platí stát, např. u studentů, důchodců apod.), anebo že u jiného zaměstnavatele odvádíte zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Výpočet čisté mzdy DPČ v roce 2023

Odvody je pro rok 2023 je třeba platit až od měsíčního příjmu na DPČ ve výši 3 500 Kč a vyšší. Tato hranice funguje tak, že při měsíční mzdě do 3 500 Kč včetně není nutné učinit prohlášení k dani. Z částky 3 500 Kč budou odvody vyřešeny srážkovou daní. Zálohy na dani se pak u DPČ platí od měsíčního příjmu od 3 501 Kč a více. Na výpočtu zdanění mzdy z DPČ pak zaměstnanec ušetří cca 177 Kč.

Výpočet čisté hodinové mzdy

Výpočet čisté mzdy na hodinu je nejjednodušší s využitím kalkulačky, stejně tak i výpočet průměrné hodinové mzdy. Musíte však znát počet odpracovaných hodin v daném měsíci.

Výpočet průměrné čisté mzdy pro úřad práce

Přišli jste o práci? Vaše kroky teď pravděpodobně povedou na úřad práce a k žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V takovém případě budete potřebovat zjistit, jaký byl Váš průměrný čistý měsíční výdělek. Tento údaj zjistíte i z potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, které dostanete, ale spočítat si ho můžete i sami. Nejjednodušší je opět použít kalkulačku online.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad či jiný příslušný úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky