Výpočet čisté mzdy: Mzdová kalkulačka

Přehledný výpočet čisté mzdy v roce 2020. Ze základních údajů Vám kalkulačka jednoduše spočítá čistý výdělek

Spočítejte si Váš čistý příjem

Spočítat

Výpočet čisté mzdy 2020: Mzdová kalkulačka

Díky mzdové kalkulačce čisté mzdy 2020 snadno zjistíte, kolik Vám z výplaty ukrojí odvody a kolik Vám zůstane na účtu. Jak vypočítat čistou mzdu, jaký je přepočet hrubé mzdy na čistou nebo co je to superhrubá mzda, se dozvíte níže.

Čistá mzda 2020

Čistá mzda je částka, která Vám zůstane po odečtení všech odvodů. Počítá se z hrubé mzdy, což je částka, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě a na níž jste se se zaměstnavatelem dohodli. Zjednodušeně řečeno, je to finanční obnos, který dostanete za odvedenou práci. Vyjádřená je většinou za určitý časový úsek (měsíc, hodina) nebo za vykonanou práci.

Výpočet čisté mzdy

Online výpočet čisté mzdy, stejně jako kalkulačka čisté mzdy, Vám dokáže spočítat čistou mzdu bez toho, abyste museli sami něco složitě sčítat a odečítat. Pokud byste si to ale přece jen chtěli zkusit sami, čistou mzdu vypočítáte, když od té hrubé odečtete sociální a zdravotní pojištění. Tato pojištění představují každé jinou část z Vaší hrubé mzdy:

  • Sociální pojištění – 6,5 % z hrubé mzdy
  • Zdravotní pojištění – 4,5 % z hrubé mzdy

Dále počítejte i s daní z příjmu, která se ale odečítá od superhrubé mzdy a činí 15 %. Pokud máte nárok na slevu na dani (jste například student) a odečtete ještě i nezdanitelnou část základu daně, daň z příjmu tím snížíte na minimum. S celým výpočtem měsíční čisté mzdy Vám pomůže i mzdová kalkulačka 2020 nebo přímo mzdová kalkulačka čisté mzdy 2020.

Kalkulačku poskytuje Měšec.cz

Minimální čistá mzda

Minimální mzda se určuje v její hrubé verzi, není tedy „očištěna“ o žádné odvody. Pro rok 2019 byla tato částka 13 350 Kč. Tato částka se každý rok zvyšuje a s nárůstem můžeme pravděpodobně počítat i do dalších let. Minimální čistá mzda v roce 2019 činila 11 267 Kč (pro jednotlivce bez dětí).

Minimální čistá mzda v roce 2020
Od 1. ledna 2020 došlo ke zvýšení minimální odměny za práci o celých 1 250 Kč. Minimální mzda tedy v roce 2020 činí 14 600 Kč, což přepočteno na hodinovou sazbu je 87,30 Kč za hodinu práce. Čistá mzda pro občana bez dětí a dalších odpočtů tedy činí 12 124 Kč

Výpočet hrubé mzdy 2020

I s výpočtem hrubé mzdy pomůže kalkulačka. Jednoduchý je pak i výpočet hrubé mzdy z čisté mzdy, kde je průběh opačný (k čisté mzdě připočítáte výše zmíněné odvody). Mnohem častěji však budete spíše chtít vědět, jaká je výše superhrubé mzdy, tu hrubou totiž ve většině případů znáte.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele. Celkově totiž zaměstnavatel odvede za zaměstnance nejen část odvodů, které si platí zaměstnanec, ale i povinné pojistné. To činí tyto části ze mzdy:

  • sociální pojištění – 24,8 %
  • zdravotní pojištění – 9 %

Celkově tak zaměstnavatel odvádí 33,8 % za pojistné. Superhrubá mzda je tedy hrubá mzda navýšená o těchto 33,8 %. V praxi by výpočet vypadal takto:

Hrubá mzda (např. 30 000) x koeficient 1,338 (100 % hrubé mzdy + 33,8 % odvody zaměstnavatele) = superhrubá mzda (40 140)

Výpočet superhrubé mzdy není těžký, ale i s ním Vám ušetří čas kalkulačka superhrubé mzdy, která Vám vypočítá i to, kolik činí Vaše daň z příjmů, hrubá mzda, čistá mzda i odvody na pojistné.

Výpočet čisté mzdy – DPP

DPP neboli dohoda o provedení práce má mzdu většinou vyjádřenou v hodinové sazbě. Často se využívá zejména pro studentské brigády či přivýdělky. Výhodou je v tomto případě to, že se zdravotní a sociální pojištění platí až od příjmu nad 10 000 Kč. Pro výpočet čisté mzdy z DPP můžete použít kalkulátor čisté mzdy nebo si jednoduše vynásobit počet odpracovaných hodin hodinovou sazbou, kterou máte uvedenou ve smlouvě. Pokud částka nepřesáhne oněch 10 000 Kč, nemusíte si dělat hlavu s odvody a zaplatíte pouze daň z příjmu. V případě, že máte podepsané prohlášení k daním a uplatníte slevu na dani, neplatíte z částky do 10 000 Kč ani daň.

Výpočet čisté mzdy – DPČ

DPČ, tedy dohoda o pracovní činnosti, je na tom podobně jako DPP. V tomto případě se ale daně odvádí už po dosažení hranice 3 000 Kč. Pro výpočet použijte i kalkulačku mzdy, abyste si byli jisti, že výsledná částka bude správná. U DPČ si ale dávejte pozor i na to, jakou částku máte uvedenou ve smlouvě, od té se odvíjí sociální pojištění. Zdravotní pojištění platíte podle skutečného měsíčního výdělku, to sociální však závisí na částce ve smlouvě. Pokud ta je vyšší než 3 000 Kč za měsíc, platíte jej vždy.

Výpočet čisté hodinové mzdy

Výpočet čisté mzdy na hodinu je nejjednodušší s využitím kalkulačky, stejně tak i výpočet průměrné hodinové mzdy. Musíte však znát počet odpracovaných hodin v daném měsíci.

Výpočet průměrné čisté mzdy pro úřad práce

Přišli jste o práci? Vaše kroky teď pravděpodobně povedou na úřad práce a k žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V takovém případě budete potřebovat zjistit, jaký byl Váš průměrný čistý měsíční výdělek. Tento údaj zjistíte i z potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, které dostanete, ale spočítat si ho můžete i sami. Nejjednodušší je opět použít kalkulačku online.

Naše další kalkulačky