Výpočet čisté mzdy: Mzdová kalkulačka

Přehledný výpočet čisté mzdy v roce 2020. Ze základních údajů Vám kalkulačka jednoduše spočítá čistý výdělek

Spočítejte si Váš čistý příjem

Spočítat

Výpočet čisté mzdy 2020: Mzdová kalkulačka

Díky mzdové kalkulačce čisté mzdy 2020 snadno zjistíte, kolik Vám z výplaty ukrojí odvody a kolik Vám zůstane na účtu. Jak vypočítat čistou mzdu, jaký je přepočet hrubé mzdy na čistou nebo co je to superhrubá mzda, se dozvíte níže.

Hrubá a čistá mzda 2020

Čistá mzda je částka, která Vám zůstane po odečtení daní a všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Počítá se z hrubé mzdy, což je částka, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě a na níž jste se se zaměstnavatelem dohodli. Vyjádřená je většinou za určitý časový úsek (měsíc, hodina) nebo za vykonanou práci. Čistá mzda je pak právě ta částka, kterou za svou práci reálně dostanete na účet.

Výpočet čisté mzdy

Pro výpočet čisté mzdy využijte naši kalkulačku mzdy. Ta Vám rychle řekne, kolik Vám měsíčně bude chodit na účet. Pokud byste se do výpočtu chtěli pustit sami, potřebujete znát výši své hrubé mzdy a výši odvodů. Ty jsou následující:

 • Sociální pojištění – 6,5 % z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění – 4,5 % z hrubé mzdy

Počítejte i s daní z příjmu, která činí 15 % a počítá se ze superhrubé mzdy. To je hrubá mzda navýšená o odvody Vašeho zaměstnavatele, který platí ještě navíc odvody za sociální pojištění ve výši 24,8 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %. Celkově tak zaměstnavatel odvede pojistné ve výši 33,8 %, o které je hrubá mzda navýšena. Mzdová kalkulačka 2020 online Vám nabídne jak kalkulačku hrubé mzdy, tak i kalkulačku čisté mzdy.

Mzdovou kalkulačku 2020 poskytuje peníze.cz

Díky rozšířené kalkulačce pro výpočet čisté mzdy 2020 zjistíte i to, jak optimalizovat daň z příjmu. Dále můžete uplatňovat i slevy na dani, pokud máte podepsané prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob (tzv. „růžové prohlášení“). K těmto slevám patří:

 • Sleva na poplatníka – 24 840 Kč ročně/ 2 070 Kč měsíčně
 • Sleva pro invalidní důchod 1. a 2. stupně – 2 520 Kč ročně/ 210 Kč měsíčně
 • Sleva pro invalidní důchod 3. stupně – 5 040 Kč ročně / 420 Kč měsíčně
 • Sleva na držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč ročně / 1 345 Kč měsíčně
 • Sleva pro studenta – 4 020 Kč ročně / 335 Kč měsíčně
 • Sleva na dítě – první dítě 15 204 Kč ročně / 1 267 Kč měsíčně, druhé dítě 19 404 Kč ročně / 1 617 Kč měsíčně, třetí a další dítě 24 204 Kč ročně / 2 017 Kč měsíčně
 • Za školku – 14 600 Kč ročně (lze odečítat pouze ročně), tato částka platí poprvé za rok 2020 (tzn. daňové přiznání podané v roce 2021)
 • Sleva na vyživovaného manžela – 24 840 Kč ročně (lze odečítat pouze ročně)
 • Sleva na vyživovaného manžela s ZTP/P – 49 680 Kč ročně (lze odečítat pouze ročně)

Mzdovou kalkulačku 2020 poskytuje peníze.cz

Minimální mzda 2020

Minimální mzda se určuje v její hrubé verzi, není tedy „očištěna“ o žádné odvody. Pro rok 2019 byla tato částka 13 350 Kč. Tato částka se každý rok zvyšuje a s nárůstem můžeme pravděpodobně počítat i do dalších let. Minimální čistá mzda v roce 2019 činila 11 267 Kč (pro jednotlivce bez dětí).

Minimální čistá mzda v roce 2020
Od 1. ledna 2020 došlo ke zvýšení minimální odměny za práci o celých 1 250 Kč. Minimální mzda v roce 2020 činí 14 600 Kč, což přepočteno na hodinovou sazbu je 87,30 Kč za hodinu práce. Čistá mzda pro občana bez dětí a dalších odpočtů, pouze se základní slevou na poplatníka, tedy činí 12 124 Kč.

Výpočet hrubé mzdy 2020

I s výpočtem hrubé mzdy pomůže kalkulačka. Jednoduchý je pak i výpočet hrubé mzdy z čisté mzdy, kde je průběh opačný (k čisté mzdě připočítáte výše zmíněné odvody). Mnohem častěji však budete spíše chtít vědět, jaká je výše superhrubé mzdy, tu hrubou totiž ve většině případů znáte.

Superhrubá mzda

Superhrubá mzda je hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele. Celkově totiž zaměstnavatel odvede za zaměstnance nejen část odvodů, které si platí zaměstnanec, ale i povinné pojistné. To činí tyto části ze mzdy:

 • sociální pojištění – 24,8 %
 • zdravotní pojištění – 9 %

Celkově tak zaměstnavatel odvádí 33,8 % za pojistné. Superhrubá mzda je tedy hrubá mzda navýšená o těchto 33,8 %. V praxi by výpočet vypadal takto:

Hrubá mzda (např. 30 000) x koeficient 1,338 (100 % hrubé mzdy + 33,8 % odvody zaměstnavatele) = superhrubá mzda (40 140)

Výpočet superhrubé mzdy není těžký, ale i s ním Vám ušetří čas kalkulačka superhrubé mzdy, která Vám vypočítá i to, kolik činí Vaše daň z příjmů, hrubá mzda, čistá mzda i odvody na pojistné.

Výpočet čisté mzdy – DPP

DPP neboli dohoda o provedení práce má mzdu většinou vyjádřenou v hodinové sazbě. Často se využívá zejména pro studentské brigády či přivýdělky. Výhodou je v tomto případě to, že se zdravotní a sociální pojištění platí až od příjmu nad 10 000 Kč. Pro výpočet čisté mzdy z DPP můžete použít kalkulátor čisté mzdy nebo si jednoduše vynásobit počet odpracovaných hodin hodinovou sazbou, kterou máte uvedenou ve smlouvě. Pokud částka nepřesáhne oněch 10 000 Kč, nemusíte si dělat hlavu s odvody a zaplatíte pouze daň z příjmu. V případě, že máte podepsané prohlášení k daním a uplatníte slevu na dani, neplatíte z částky do 10 000 Kč ani daň.

Výpočet čisté mzdy – DPČ

DPČ, tedy dohoda o pracovní činnosti, je na tom podobně jako DPP. V tomto případě se ale daně odvádí už po dosažení hranice 3 000 Kč. Pro výpočet můžete také použít kalkulačku mzdy, abyste si byli jisti, že výsledná částka bude správná. U DPČ si ale dávejte pozor i na to, jak máte sjednanou smlouvu, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu či nikoliv. Od toho se odvíjí, zda se sociální pojištění platí z celé částky (smlouva není malého rozsahu) nebo až po dosažení hranice 3 000 Kč (smlouva je malého rozsahu). Zdravotní pojištění platíte podle skutečného měsíčního výdělku, pokud doložíte doklad, že jste státní pojištěnec (tzn. zdravotní pojištění platí stát, např. u studentů, důchodců apod.), anebo že u jiného zaměstnavatele odvádíte zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Výpočet čisté hodinové mzdy

Výpočet čisté mzdy na hodinu je nejjednodušší s využitím kalkulačky, stejně tak i výpočet průměrné hodinové mzdy. Musíte však znát počet odpracovaných hodin v daném měsíci.

Výpočet průměrné čisté mzdy pro úřad práce

Přišli jste o práci? Vaše kroky teď pravděpodobně povedou na úřad práce a k žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V takovém případě budete potřebovat zjistit, jaký byl Váš průměrný čistý měsíční výdělek. Tento údaj zjistíte i z potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, které dostanete, ale spočítat si ho můžete i sami. Nejjednodušší je opět použít kalkulačku online.

Naše další kalkulačky