Rodičovský příspěvek – kalkulačka

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která je čerpána během rodičovské dovolené. Spočítejte si kolik můžete čerpat

Spočítejte si rodičovský příspěvek pro rok 2021

Spočítat rodičovský příspěvek Spočítat rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek 2021 – Kalkulačka

Rodičovská dovolená není dovolenou v pravém slova smyslu. Jde o období, kdy se rodič stará o dítě, a které navazuje na mateřskou dovolenou. A dnes už to nejsou jen maminky, které se starají, rodičovská dovolená 2021 je i pro otce. Jaká je délka rodičovské dovolené, jak vypočítat rodičovskou dovolenou a kdy končí? S rodičovskou dovolenou souvisí i rodičovský příspěvek. Výši rodičovského příspěvku 2021 Vám spočítá kalkulačka rodičovského příspěvku.

Kalkulačku rodičovského příspěvku 2021 poskytuje peníze.cz

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená slouží primárně k péči o dítě v prvních letech života. Navazuje na mateřskou a pobírat během ní lze rodičovský příspěvek. V roce 2020 se rodičovský příspěvek navýšil. Výše rodičovského příspěvku 2021, tedy celkového rozpočtu, ze kterého můžete postupně příspěvek čerpat, je od 1. ledna 2020 na částce 300 000 Kč.

Délka rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená začíná uplynutím 28 popřípadě 37 týdnů mateřské dovolené. Trvá pak většinou do 3 let věku dítěte. Po této době končí povinnosti zaměstnavatele k Vám jako zaměstnanci. V rámci rodičovské dovolené lze čerpat rodičovský příspěvek. Délka rodičovské dovolené se v roce 2021 nezměnila.

Nárok na rodičovský příspěvek

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek? Abyste získali rodičovskou, nemusíte splnit žádné speciální požadavky. Nárok na rodičovskou má podle zákona každý rodič starající se o dítě do 4 let. Podmínkou však je, že rodičovskou může pobírat vždy jen jeden z rodičů, tedy buď matka, nebo otec.

Rodičovský příspěvek 2021

Místo 220 000 Kč z předchozích let může rodič, který pečuje o malé dítě, čerpat od roku 2020 rovných 300 000 Kč. Stále platí, že je na rodiči, zda se rozhodne být doma s dítětem 2, 3 nebo 4 roky. Pokud máte doma dvojčata nebo vícerčata, zvýšil se rodičovský příspěvek z dosavadních 330 000 Kč na celých 450 000 Kč.

Nepřehlédněte důležitou informaci: tato změna se plošně týká nejen všech novopečených rodičů, ale i těch, kteří již na rodičovské dovolené jsou. Je tedy možné zažádat o zvýšení maximálního čerpání rodičovského příspěvku z dosavadních 7 600 Kč na 10 000 Kč, v případě dvojčat a vícerčat až na 15 000 Kč. Tyto částky ovšem platí pro ty, kteří měli nízké nebo žádné doložené příjmy.

Nově je totiž od roku 2020 možné stanovit si výši rodičovského příspěvku individuálně až do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Ten se počítá z průměrné mzdy žadatele za posledních 12 měsíců. Koho se tato změna týká v praxi? Využít ji mohou především rodiče, kteří se chtějí brzy vrátit do práce. Pokud měli dostatečně vysoký příjem, mohou celý rodičovský příspěvek vyčerpat za nejkratší možnou dobu, kterou je šest měsíců. Maximální výplata rodičovské je tedy pro rok 2021 celých 43 470 Kč měsíčně (u vícerčat 65 205 Kč). Dá se tedy zjednodušeně říct, že čím vyšší příjem, tím vyšší rodičovský příspěvek.

Jaká výše rodičovského příspěvku čeká na Vás, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Mateřská a rodičovská dovolená

Nárok na mateřskou, na rozdíl od rodičovské dovolené, vzniká jen matkám, které se účastnily na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou. Délka mateřské je 28 popřípadě 37 týdnů při porodu vícerčat. Na ni plynule navazuje rodičovská dovolená, jejíž délka je až 4 roky, přičemž ochrana zaměstnance je pouze 3 roky (po tuto dobu Vám zaměstnavatel musí držet Vaše místo na pozici uvedenou ve smlouvě).

Rodičovskou dovolenou navíc mohou využít oba rodiče ihned. V případě rodičovské dovolené otce se už dnes nejedná o takovou vzácnost a využívá ji čím dál více otců, často napůl s matkou. Možné je si na rodičovské i přivydělat nebo přímo pracovat.

Co když nemáte nárok na mateřskou?

Pokud matka nemá nárok na mateřskou, může rovnou čerpat rodičovskou. Tyto případy se týkají například nezaměstnaných nebo OSVČ. Osoby samostatně výdělečně činné tedy čerpají rovnou rodičovský příspěvek namísto mateřské, pokud si sami neplatily nemocenské pojištění (pokud ano, mají nárok na mateřskou).

Výpočet rodičovské dovolené

Kolik je rodičovský příspěvek 2021? V roce 2021 je stanoven na 300 000 korun, přičemž se jedná o celkovou sumu, kterou si můžete vyčerpat během 4 let věku dítěte. V případě dvojčat jde o maximální výši rodičovského příspěvku 450 000 Kč. Sami si zvolíte, jak chcete rodičovskou čerpat, výplata příspěvku tak záleží na Vašich potřebách.

Je tu ale podmínka:

Rodičovský příspěvek nesmí dosahovat vyšší částky než mateřská, která dosahuje 70 % předchozího hrubého výdělku.

Měsíčně můžete výšku rodičovské dovolené stanovit maximálně na 43 470 Kč měsíčně (u vícerčat 65 205 Kč). Výši příspěvku si spočítejte na kalkulačce rodičovského příspěvku 2021. Délku i výši rodičovské je možné každé 3 měsíce měnit.

Příklad:

Výše mateřské je 17 280 korun (70 % z hrubé mzdy 25 000 korun). Rodičovská má stejný strop jako mateřská, příspěvek tedy nemůže být vyšší než daných 17 280 korun měsíčně.

Výpočet rodičovského příspěvku 2022 se nejspíše měnit nebude. Kalkulačka rodičovského příspěvku 2021 Vám řekne, na jakou částku měsíčně dosáhnete, nebo využijte kalkulačku rodičovské dovolené 2021.

Žádost o rodičovskou dovolenou 2021 – formulář

O rodičovskou žádáte na úřadě práce prostřednictvím formuláře k žádosti o rodičovský příspěvek. Ten najdete ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo příslušného úřadu práce.

Rodičovská dovolená a zaměstnání

Výhodou rodičovské dovolené je možnost práce bez omezení. Kolik si můžete vydělat na rodičovské dovolené? Výdělek na rodičovské dovolené není nijak omezen. Mnoho rodičů na rodičovské dovolené má zaměstnaní a o péči o dítě se střídá. Přivýdělek při rodičovské dovolené může být i formou podnikání.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Na co se často ptáte

Naše další kalkulačky