Kalkulačka životního minima

Životní minimum je minimální hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb

Spočítejte si životní minimum v roce 2022

Spočítat

Životní minimum 2022

Osoby a rodiny s žádnými nebo opravdu minimálními příjmy mohou od státu dostat příspěvek v podobě životního a existenčního minima. Obě částky jsou ale rozdílné a používají se k tomu, aby mohly úřady posoudit nárok na státní pomoc, zejména na pomoc v hmotné nouzi, ale také z nich vychází dávky pěstounské péče. Kolik je životní minimum v roce 2022 a jak je stanoveno pro jednotlivce a rodiny, Vám poví i naše kalkulačka životního minima.

Co je životní minimum?

Životní minimum je minimální částka k zajištění základních osobních potřeb a výživy. Jinak řečeno, nejnižší částka pro důstojný život. Naproti tomu je existenční minimum, které představuje nejnižší možnou finanční výši potřebnou k přežití.

Kdo má nárok na životní minimum?

Životní minimum je hranice příjmů v domácnosti, která pomáhá v určování nároku na některé sociální dávky. Pro samotné životní minimum musíte splňovat jen požadavek na aktuálně stanovenou hranici.

Jaké je životní minimum?

Výše životního minima bylo začátkem roku 2022 na 3 860 Kč, od dubna 2022 pak 4 250 Kč a od 1. 7. je životní minimum navýšeno na 4 620 Kč. Tato částka nezohledňuje náklady na bydlení, které řeší příspěvek na bydlení. Nicméně zohledňuje se životní minimum v rodině, do celkového objemu se tedy počítají všechny částky životního minima členů domácnosti za měsíc.

Životní minimum v roce 2022

Od 1.  července 2022 došlo opět ke zvýšení hranice životního minima. To je důležité pro všechny výpočty sociálních příspěvků a dávek, od přídavků na děti po alimenty. Také se díky zvýšení životního minima mění částka, která je stanovena jako nezabavitelná při exekuci nebo insolvenci. 

A jaké jsou tedy nově stanovené částky? I nadále existují stanovené hodnoty pro každého člena společné domácnosti. 

  • Jednotlivec – 4 620 Kč, tedy zvýšení o 370 Kč
  • První dospělá osoba v domácnosti – 4 250 Kč, tedy zvýšení o 340 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti – 3 840 Kč, tedy zvýšení o 310 Kč
  • Nezaopatřené dítě do 6 let – 2 360 Kč, tedy zvýšení o 190 Kč
  • Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let – 2 900 Kč, tedy zvýšení o 230 Kč
  • Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let – 3 320 Kč, tedy zvýšení o 270 Kč

V praxi to bude vypadat takto:

Životní minimum pro čtyřčlennou rodinu, kde jsou 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let a druhé dítě ve věku 14 let, bude součtem všech částek. Výpočet životního minima pro tuto rodinu vypadá takto:

4 250 + 3 840 + 2 360 + 2 900 = 13 350 Kč

Životní minimum této rodiny za měsíc tedy činí 13 350 Kč, oproti roku 2021 je to tak zvýšení o 2 210 Kč. Výpočet ale jednoduše provedete v naší kalkulačce životního minima 2022.

Kalkulačku poskytuje peníze.cz

Životní minimum při exekuci 2022

Životní minimum při exekuci je tzv. nezabavitelná částka, kterou Vám exekutor vzít nemůže. Při exekuci se Vám budou strhávat peníze ze všech příjmů, tedy ze: mzdy, platu, náhrady mzdy, odstupného, odchodného, nemocenské, mateřské i z podpory v nezaměstnanosti nebo z rodičovského příspěvku či přídavku na dítě a dalších příjmů. Některé příjmy jsou však od exekuce chráněné. Jsou to: dávka v hmotné nouzi, jednorázová dávka sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na bydlení.

V každém případě Vám exekutor musí vždy nechat část peněz jako nezabavitelné minimum, které je v roce 2022 stanoveno na 9 138,75 Kč měsíčně (v květnu 2019 tato částka činila 6 428 Kč, v roce 2021 7 872,75 Kč, v lednu 2022 pak 8 846,25 Kč). Tato částka se počítá právě ze životního minima a také normativních nákladů na bydlení.

Životní minimum při insolvenci 2022

Při insolvenci neboli osobním bankrotu se rovněž ponechává nezabavitelná část peněz, která se dlužníkům v insolvenci ponechá pro životně důležité potřeby. Za každou vyživovanou osobu (manžel, manželka nebo dítě) pak ale navíc může dlužník dostat ještě 3 046,25 Kč.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky