Kalkulačka životního minima

Životní minimum je minimální hranice příjmů k zajištění výživy a ostatních základních potřeb

Spočítejte si životní minimum v roce 2019

Spočítat

Životní minimum 2019

Osoby a rodiny s žádnými nebo opravdu minimálními příjmy mohou od státu dostat příspěvek v podobě životního a existenčního minima. Obě částky jsou ale rozdílné a používají se k tomu, aby mohly úřady posoudit nárok na státní pomoc, zejména na pomoc v hmotné nouzi, ale také z nich vychází dávky pěstounské péče. Kolik je životní minimum v roce 2019 a jak je stanoveno pro jednotlivce a rodiny Vám poví i naše kalkulačka životního minima.

Co je životní minimum?

Životní minimum je minimální částka k zajištění základních osobních potřeb a výživy. Jinak řečeno, nejnižší částka pro důstojný život. Naproti tomu je existenční minimum, které představuje nejnižší možnou finanční výši potřebnou k přežití.

Kdo má nárok na životní minimum?

Životní minimum je hranice příjmů v domácnosti, která pomáhá v určování nároku na některé sociální dávky. Pro samotné životní minimum musíte splňovat jen požadavek na aktuálně stanovenou hranici.

Jaké je životní minimum?

Výše životního minima v roce 2019 je stanovena na 3 410 korun. Tato částka nezohledňuje náklady na bydlení, které řeší příspěvek na bydlení. Nicméně zohledňuje se životní minimum v rodině, do celkového objemu se tedy počítají všechny částky životního minima členů domácnosti za měsíc.

Částky životního minima tak můžeme rozdělit takto:

  • Jednotlivec – 3 410 Kč
  • První dospělá osoba v domácnosti – 3 140 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti – 2 830 Kč
  • Nezaopatřené dítě do 6 let – 1 740 Kč
  • Nezaopatřené dítě mezi 6 a 15 lety – 2 140 Kč
  • Nezaopatřené dítě mezi 15 a 26 lety – 2 450 Kč

V praxi to bude vypadat takto:

Životní minimum pro čtyřčlennou rodinu, kde jsou 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let a druhé dítě ve věku 14 let, bude součtem všech částek. Výpočet životního minima pro tuto rodinu vypadá takto:

3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 = 9 850

Životní minimum této rodiny za měsíc tedy činí 9 850 korun. Výpočet ale jednoduše provedete v naší kalkulačce životního minima 2019.

Kalkulačku poskytuje Měšec.cz

Životní minimum při exekuci 2019

Životní minimum při exekuci je tzv. nezabavitelná částka, kterou Vám exekutor vzít nemůže. Při exekuci se Vám budou strhávat peníze ze všech příjmů, tedy ze: mzdy, platu, náhrady mzdy, odstupného, odchodného, nemocenské, mateřské i z podpory v nezaměstnanosti nebo z rodičovského příspěvku či přídavku na dítě a dalších příjmů. Některé příjmy jsou však od exekuce chráněné. Jsou to: dávka v hmotné nouzi, jednorázová dávka sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na bydlení.

V každém případě Vám exekutor musí vždy nechat část peněz jako nezabavitelné minimum, která je v roce 2019 stanovena na 6 428,67 korun měsíčně. Tato částka se počítá právě ze životního minima a také normativních nákladů na bydlení.

Životní minimum při insolvenci 2019

Při insolvenci neboli osobním bankrotu se rovněž ponechává nezabavitelná část peněz, která se dlužníkům v insolvenci ponechá pro životně důležité potřeby. Za každou vyživovanou osobu (manžel, manželka nebo dítě) pak ale navíc může dlužník dostat ještě 1 607,17 korun.

Životní minimum 2020

Je celkem pravděpodobné, že se životní minimum bude v roce 2020 zvyšovat. Zatím to podle návrhu vypadá na zvýšení životního minima na částku 3 790 korun na jednotlivce.

Naše další kalkulačky