Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti a jaké podmínky musíte splnit?

Spočítejte si výši podpory v nezaměstnanosti pro rok 2024

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá každý nezaměstnaný člověk. Podpora v nezaměstnanosti má svá pravidla. Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti, kde o ni žádat a kdo na ni má nárok?

Podpora v nezaměstnanosti – nárok

Získat podporu v nezaměstnanosti není složité, pokud splňujete dané podmínky. Kromě toho, že musíte být bez práce, se také musíte registrovat na úřadě práce do evidence uchazečů o práci. Dále se musíte prostřednictvím úřadu ucházet o novou práci. Není to tedy tak, že by podporu dostal každý nezaměstnaný, aniž by pro to nic neudělal.

Další podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti 2024 je to, abyste byli účastníky sociálního pojištění, a to nejméně rok z poslední dvou let. To znamená, že abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte být 12 měsíců ze dvou předchozích let, než jste byli zařazeni do evidence uchazečů o práci, zaměstnanci, pracovat na dohodu nebo podnikat či si platit důchodové pojištění.

Náhradní doba zaměstnání

Do zmíněného období, během něhož musíte být pojištění, se počítá i náhradní doba zaměstnání. Za tu se považuje:

 • Příprava osoby se zdravotním pojištěním k práci
 • Pobírání invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity
 • Péče o dítě do 4 let
 • Péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné osoby
 • Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby a výkon veřejné služby
 • Péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby

Kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti 2024 nemáte?

Jsou i případy, kdy podporu nedostanete, a to například:

 • Pobíráte starobní důchod, nemocenskou, ošetřovné nebo mateřskou
 • Dostali jste výpověď kvůli hrubému porušení pracovního pořádku a povinností zaměstnance
 • Byl vám přiznán nárok na výsluhový příspěvek, který je vyšší než případná podpora v nezaměstnanosti
 • Jste zaměstnán/a
 • Pobíráte podporu při rekvalifikaci
 • Byl jste odsouzen/a a jste ve vazbě

Výpověď a podpora v nezaměstnanosti jdou ruku v ruce. Je však potřeba dbát na to, jakým způsobem jste pracovní poměr ukončili.

Jak na výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024?

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procentuální část z Vašeho čistého průměrného výdělku v posledním zaměstnání. První dva měsíce to činí 65 % z této částky, další dva 50 % a poté do konce podpůrčí doby 45 %. Měsíční maximální výše podpory v nezaměstnanosti 2024 je 24 608 Kč, což je 0,58násobek průměrné mzdy. V případě, že se rozhodnete absolvovat rekvalifikační kurz, je dosáhne maximální možná podpora výše 0,65násobku průměrné mzdy, což je pro rok 2024 částka 27 578 Kč.

Kolik činí podpora v nezaměstnanosti 2024, to Vám spočítá naše kalkulačka podpory v nezaměstnanosti. Vyplácí se po dobu:

 • 5 měsíců osobě do 50 let
 • 8 měsíců osobě 50–55 let
 • 11 měsíců osobě nad 55 let

Podpora v nezaměstnanosti 2024

I v roce 2024 je nutné pro výpočet částky, kterou žadatel dostane v případě nezaměstnanosti, vyplnit věk, výši odstupného z posledního zaměstnání a čistou mzdu. Doba, po kterou je možné podporu pobírat, je i nadále závislá na věku žadatele a splnění dalších podmínek, jako je pravidelný kontakt s úřadem práce.

Co se tedy v roce 2024 změnilo? Zjednodušeně řečeno to nejdůležitější: výše dávky. Podpora v nezaměstnanosti se stejně jako mnoho jiných sociálních dávek odvíjí od státem určené hranice životního minima. Úměrně jeho zvýšení se zvýšila i podpora v nezaměstnanosti, a sice na maximální částku 24 608 Kč, respektive při rekvalifikaci 27 578 Kč za kalendářní měsíc. Pozor, pro ty, kteří již podporu v nezaměstnanosti pobírají, se nic nemění. Již vyměřená podpora nepodléhá valorizaci.

Výše podpory v nezaměstnanosti není po celou dobu pobírání dávky stejná. Částka se odvíjí od toho, jak dlouho budete práci hledat.

 • 0-2 měsíce – 58 %respektive 65 % průměrné mzdy
 • 2-4 měsíce – 50 % průměrné mzdy
 • zbytek doby – 45 % průměrné mzdy

Důležité upozornění! Tato výše dávky platí pouze v případě, že jste ukončili pracovní poměr ze závažného důvodu nebo Vám byla ukončena smlouva ze strany zaměstnavatele jinak než dohodou. V opačném případě totiž máte nárok pouze dávku ve výši 45 % průměrného příjmu.

Výši podpory si spočítejte s naší kalkulačkou podpory v nezaměstnanosti.

Kalkulačku podpory v nezaměstnanosti 2024 poskytuje peníze.cz

Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti?

Kdy se vyplácí podpora v nezaměstnanosti? Pokud Vám byl přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti, bude Vám vyplácena pravidelně každý měsíc zpětně, tedy za každý předchozí měsíc. Přesný termín ale záleží na úřadu práce. Podpora se může vyplácet na účet nebo poštovním poukazem.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti – formulář

Pro získání podpory v nezaměstnanosti je nutné podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. Formulář najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ke stažení online nebo na kterémkoliv úřadu práce. Vyplněný jej pak na příslušném úřadě odevzdáte, a poté se bude posuzovat Váš nárok na získání podpory.

Podpora v nezaměstnanosti – DPČ, DPP a studenti

Podpora v nezaměstnanosti z "brigády" je možná jen ve chvíli, kdy začnete z výdělku odvádět sociální pojištění. To se odvádí při vyšších výdělcích 4 000 Kč u DPČ.

U smluv typu DPP dochází od 1. 7. 2024 k významné změně. V případě, že si na smlouvu DPP vyděláte u jednoho zaměstnavatele 25 % průměrné mzdy nebo v součtu více smluv 40 % průměrné mzdy, budete muset odvádět z výdělku odvody. To ale mj. znamená, že budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti

Studenti vysoké školy, kteří při studiu i pracovali, přičemž jim ze zaměstnání nebo dohody plynuly odvody na sociální pojištění, mohou získat podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou však je, že student studoval školu kombinovanou formou nebo dálkově a přitom pracoval. V takovém případě by na podporu měl nárok, pokud splní další výše zmíněné podmínky. V opačném případě, pokud soustavně studuje do věku 26 let, se považuje za nezaopatřené dítě, které do nároku na podporu v nezaměstnanosti nespadají.

Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ

Nárok na podporu mají i OSVČ a podnikatelé. Platí to ovšem pouze pro ty, kteří si platili dobrovolné důchodové pojištění. V takovém případě platí stejné podmínky, tedy účast na pojištění alespoň 12 měsíců z posledních dvou let.

Podpora v nezaměstnanosti a nemocenská

Podpora v nezaměstnanosti a nemoc se občas můžou sejít. V prvních dnech po ukončení zaměstnání jste v ochranné lhůtě, která je 7 dnů. Pokud máte plánovanou operaci a nastoupíte během této doby, budete mít nárok na nemocenskou od 15. dne. V tomto čase ale nebudete dostávat podporu.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad či jiný příslušný úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka nemocenské

Jak fungují nemocenské dávky a jak vypočítat náhradu mzdy za nemocenskou 2024.

Kalkulačka osobního bankrotu

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Spočítejte si nezabavitelnou částku či výši splátek.

Kalkulačka příspěvku na bydlení

Krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Spočítejte si výši příspěvku pro rok 2024.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5