Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti a jaké podmínky musíte splnit?

Spočítejte si výši podpory v nezaměstnanosti pro rok 2021

Spočítat výši podpory Spočítat výši podpory

Podpora v nezaměstnanosti 2021 – Kalkulačka

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá každý nezaměstnaný člověk. Podpora v nezaměstnanosti má svá pravidla. Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti, kde o ni žádat a kdo na ni má nárok?

Podpora v nezaměstnanosti – nárok

Získat podporu v nezaměstnanosti není složité, pokud splňujete dané podmínky. Kromě toho, že musíte být bez práce, se také musíte registrovat na úřadě práce do evidence uchazečů o práci. Dále se musíte prostřednictvím úřadu ucházet o novou práci. Není to tedy tak, že by podporu dostal každý nezaměstnaný, aniž by pro to nic neudělal.

Další podmínkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti 2021 je to, abyste byli účastníky sociálního pojištění, a to nejméně rok z poslední dvou let. To znamená, že abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte být 12 měsíců ze dvou předchozích let, než jste byli zařazeni do evidence uchazečů o práci, zaměstnanci, pracovat na dohodu nebo podnikat či si platit důchodové pojištění.

Náhradní doba zaměstnání

Do zmíněného období, během něhož musíte být pojištění, se počítá i náhradní doba zaměstnání. Za tu se považuje:

 • Příprava osoby se zdravotním pojištěním k práci
 • Pobírání invalidního důchodu ve 3. stupni invalidity
 • Péče o dítě do 4 let
 • Péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné osoby
 • Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby a výkon veřejné služby
 • Péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby

Kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti 2021 nemáte?

Jsou i případy, kdy podporu nedostanete, a to například:

 • Pobíráte starobní důchod, nemocenskou, ošetřovné nebo mateřskou
 • Dostali jste výpověď kvůli hrubému porušení pracovního pořádku a povinností zaměstnance
 • Byl vám přiznán nárok na výsluhový příspěvek, který je vyšší než případná podpora v nezaměstnanosti
 • Jste zaměstnán/a
 • Pobíráte podporu při rekvalifikaci
 • Byl jste odsouzen/a a jste ve vazbě

Výpověď a podpora v nezaměstnanosti jdou ruku v ruce. Je však potřeba dbát na to, jakým způsobem jste pracovní poměr ukončili.

Jak na výpočet podpory v nezaměstnanosti 2021?

Výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena jako procentuální část z Vašeho čistého průměrného výdělku v posledním zaměstnání. První dva měsíce to činí 65 % z této částky, další dva 50 % a poté do konce podpůrčí doby 40 %. Měsíční maximální výše podpory v nezaměstnanosti 2021 je 20 075 Kč.

Kolik činí podpora v nezaměstnanosti 2021, to Vám spočítá naše kalkulačka podpory v nezaměstnanosti. Vyplácí se po dobu:

 • 5 měsíců osobě do 50 let
 • 8 měsíců osobě 50-55 let
 • 11 měsíců osobě nad 55 let

Podpora v nezaměstnanosti 2021

I v roce 2021 je nutné pro výpočet částky, kterou žadatel dostane v případě nezaměstnanosti, vyplnit věk, výši odstupného z posledního zaměstnání a čistou mzdu. Doba, po kterou je možné podporu pobírat, je i nadále závislá na věku žadatele a splnění dalších podmínek, jako je pravidelný kontakt s úřadem práce.

Co se tedy v roce 2021 změnilo? Zjednodušeně řečeno to nejdůležitější: výše dávky. Podpora v nezaměstnanosti se stejně jako mnoho jiných sociálních dávek odvíjí od státem určené hranice životního minima. Úměrně jeho zvýšení se zvýšila i podpora v nezaměstnanosti, a sice na maximální částku 20 075 Kč, respektive při rekvalifikaci 22 498 Kč za kalendářní měsíc.

Výši podpory si spočítejte s naší kalkulačkou podpory v nezaměstnanosti.

Kalkulačku podpory v nezaměstnanosti 2021 poskytuje peníze.cz

Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti?

Kdy se vyplácí podpora v nezaměstnanosti? Pokud Vám byl přiznán nárok na podporu v nezaměstnanosti, bude Vám vyplácena pravidelně každý měsíc zpětně, tedy za každý předchozí měsíc. Přesný termín ale záleží na úřadu práce. Podpora se může vyplácet na účet nebo poštovním poukazem.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti – formulář

Pro získání podpory v nezaměstnanosti je nutné podat žádost o podporu v nezaměstnanosti. Formulář najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ke stažení online nebo na kterémkoliv úřadu práce. Vyplněný jej pak na příslušném úřadě odevzdáte, a poté se bude posuzovat Váš nárok na získání podpory.

Podpora v nezaměstnanosti – DPČ, DPP a studenti

Dohodáři mají nárok na podporu v nezaměstnanosti ve chvíli, kdy mají vyšší než stanovené výdělky a začnou odvádět pojištění. Podpora v nezaměstnanosti z "brigády" je možná jen ve chvíli, kdy začnete z výdělku odvádět sociální pojištění. To se odvádí při vyšších výdělcích než 10 000 Kč u DPP a 3 000 Kč u DPČ.

Studenti vysoké školy, kteří při studiu i pracovali, přičemž jim ze zaměstnání nebo dohody plynuly odvody na sociální pojištění, mohou získat podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou však je, že student studoval školu kombinovanou formou nebo dálkově a přitom pracoval. V takovém případě by na podporu měl nárok, pokud splní další výše zmíněné podmínky. V opačném případě, pokud soustavně studuje do věku 26 let, se považuje za nezaopatřené dítě, které do nároku na podporu v nezaměstnanosti nespadají.

Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ

Nárok na podporu mají i OSVČ a podnikatelé. Platí to ovšem pouze pro ty, kteří si platili dobrovolné důchodové pojištění. V takovém případě platí stejné podmínky, tedy účast na pojištění alespoň 12 měsíců z posledních dvou let.

Podpora v nezaměstnanosti a nemocenská

Podpora v nezaměstnanosti a nemoc se občas můžou sejít. V prvních dnech po ukončení zaměstnání jste v ochranné lhůtě, která je 7 dnů. Pokud máte plánovanou operaci a nastoupíte během této doby, budete mít nárok na nemocenskou od 15. dne. V tomto čase ale nebudete dostávat podporu.

Naše další kalkulačky