Kalkulačka osobního bankrotu

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Spočítejte si nezabavitelnou částku či výši splátek

Spočítejte si, kolik budete splácet

Spočítat Spočítat

Osobní bankrot

Co je to osobní bankrot, insolvence, oddlužení nebo jak probíhá exekuce? Pokud máte dluhy, je osobní bankrot krajním způsobem, jak je vyřešit. Abyste se oddlužili, musíte do 5 let splatit alespoň třetinu svých dluhů. To, jestli a kolik jste schopni splácet každý měsíc, Vám vypočte kalkulačka osobního bankrotu.

Novela insolvenčního zákona

Osobní bankrot prošel v roce 2019 změnou. Novela k osobnímu bankrotu, která je platná od 1. 6. 2019, zmírnila jeho podmínky. Změnilo se ale i nezabavitelné minimum, a to i v roce 2021. Novinkou je také zkrácená varianta oddlužení na 3 roky.

Jak na osobní bankrot?

Osobní bankrot nebo oddlužení vyhlašuje dlužník. Je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení, který po schválení probíhá buď zpeněžením majetku nebo splátkovým kalendářem. Výhodou je, že věřitelům stačí vyplatit jen určené procento z dlužné částky do 5 let a zbytek Vám bude odpuštěn. To, kolik budete měsíčně splácet, Vám určí i kalkulačka osobního bankrotu 2021.

Osobní bankrot 2021

Vyhlášení osobního bankrotu v roce 2021 ovlivnila změna výše životního minima. Od ní se totiž odvíjí částka, která je ze zákona stanovena jako nezabavitelné minimum, nutné pro výpočet exekuce v roce 2021. I nadále tuto částku tvoří dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce, k níž jsou připočítány normativní náklady na bydlení pro jednu osobu (v nájemním bytu ve středně velké obci do 99 999 obyvatel). Za každou další vyživovanou osobu včetně dětí se základní částka zvedá o jednu čtvrtinu.

Od července 2020 se změnil vzorec pro výpočet nezabavitelného minima. Částka, kterou od výplaty za červenec 2020 nebude možné v rámci oddlužení zabavit, stoupla na 7 771,50 Kč pro jednotlivce a na 2 590,50 Kč za každou další vyživovanou osobu ve společné domácnosti, od 1. ledna 2021 je to pak 7 872,80 Kč pro jednotlivce a 2 624,30 Kč na každou vyživovanou osobu.

Kalkulačku osobního bankrotu 2021 poskytuje peníze.cz

Podmínky oddlužení

Oddlužení v roce 2019 prošlo změnou, stejně jako osobní bankrot. Od 1. 6. 2019 je oddlužení jednodušší. Musí být splněna některá z těchto podmínek:

  • Dlužník splatil věřitelům pohledávky v plné výši, což je ideální stav oddlužení, často ale ne příliš reálný
  • Dlužník splatil věřitelům alespoň 60 % pohledávek do 3 let
  • Dlužníkovi nebylo po dobu 5 let od schválení oddlužení toto oddlužení zrušeno a nebyla porušena žádná povinnost dlužníka (pohledávky věřitelům by měl vyplatit do 5 let ve výši 30 %)

Kolik a jak dlouho budete měsíčně splácet?

Nově je stanoveno, že každý měsíc musíte jako dlužník uhradit minimálně 900 Kč (odměna a hotové výdaje insolvenčního správce). V případě stanovení výživného musíte platit i to. Celkovou měsíční částku to navýší minimálně na 1 800 Kč za měsíc. Kalkulačka oddlužení Vám ale řekne přesnou částkou odpovídající Vámi zadaným údajům.

Z dlužné částky byste měli věřitelům splatit alespoň 30 % do 5 let. Když se Vám to podaří, zbytek dluhu Vám soud odpustí. Novela umožňuje dluh splatit již do 3 let s tím, že dlužník splatí alespoň 60 % dluhu.

Co spadá pod exekuci?

Pokud vyhlásíte osobní bankrot, už víte, že své dluhy musíte splatit alespoň v minimální výši. To se často řeší splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetku. Exekuci se ale pravděpodobně nevyhnete. V roce 2021 do exekuce spadají téměř všechny Vaše příjmy jako jsou mzda, plat, mateřská, rodičovská, důchod, odstupné nebo i podpora v nezaměstnanosti. Exekuce na plat je tak jedním z řešení, kterým se pokryje část dluhu.

Ne všechno ale do exekuce spadá. Mezi nezabavitelné příjmy patří dávka v hmotné nouzi, jednorázová dávka sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na bydlení. Nezabavitelné minimum při exekuci je pro jednotlivce stanovené na 7 872 Kč. Kalkulačka nezabavitelných příjmů 2021 Vám ale přesně spočítá, kolik Vám z příjmu zůstane.

Výpočet exekuce 2021

Výpočet exekuce je od 1. 6. 2019 také aktualizovaný. Srážky ze mzdy se provádějí z čistého příjmu, nebo jejich součtu. Výše těchto srážek je závislá na tom, zda jde o běžnou či předností pohledávku, i na tom, kolik je v domácnosti vyživovaných osob (za každou vyživovanou osobu je to navíc k nezabavitelnému příjmu 1 727 Kč ).

Abyste zjistili přesnou částku z exekuce, je nejlepší využít kalkulačku exekuce.

Zastavení exekuce

Zastavit exekuci je jedním ze způsobů ukončení exekučního řízení. Žádost na zastavení exekuce můžete podat například v případě, kdy s exekucí nesouhlasíte. I vyhlášením osobního bankrotu můžete zastavit konání exekutora. Návrh na zastavení exekuce můžete podat vždy, kdy by podle Vás exekuce probíhat neměla (dluh byl zaplacen nebo byla pohledávka již promlčena a podobně).

Naše další kalkulačky