Kalkulačka osobního bankrotu

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Spočítejte si nezabavitelnou částku či výši splátek.

Spočítejte si, kolik budete splácet

Co je to osobní bankrot, insolvence, oddlužení nebo jak probíhá exekuce? Pokud máte dluhy, je osobní bankrot krajním způsobem, jak je vyřešit. Abyste se oddlužili, musíte do 5 let splatit alespoň třetinu svých dluhů. To, jestli a kolik jste schopni splácet každý měsíc, Vám vypočte kalkulačka osobního bankrotu.

Novela insolvenčního zákona

Osobní bankrot prošel v roce 2019 změnou. Novela k osobnímu bankrotu, která je platná od 1. 6. 2019, zmírnila jeho podmínky. Také je možné využít nově zkrácenou variantu oddlužení na 3 roky.

Jak na osobní bankrot?

Osobní bankrot nebo oddlužení vyhlašuje dlužník. Je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení, který po schválení probíhá buď zpeněžením majetku nebo splátkovým kalendářem. Výhodou je, že věřitelům stačí vyplatit jen určené procento z dlužné částky do 5 let a zbytek Vám bude odpuštěn. To, kolik budete měsíčně splácet, Vám určí i kalkulačka osobního bankrotu 2024.

Osobní bankrot 2024

Vyhlášení osobního bankrotu v roce 2023 ovlivnila změna výše životního minima. Od ní se totiž odvíjí částka, která je ze zákona stanovena jako nezabavitelné minimum, nutné pro výpočet exekuce i v roce 2024. Nově se maximální výše nezabavitelné částky z výplaty nebo důchodu počítá jako 1,5násobek životního minima jednotlivce a poměrné částky normativních nákladů na bydlení. Dosud se počítalo s dvojnásobkem životního minima.

Od července 2020 se změnil vzorec pro výpočet nezabavitelného minima. Částka, kterou od výplaty za červenec 2020 nebude možné v rámci oddlužení zabavit, stoupla na 7 771,50 Kč pro jednotlivce a na 2 590,50 Kč za každou další vyživovanou osobu ve společné domácnosti, od 1. dubna 2022 je to pak 9 138,75 Kč pro jednotlivce a 3 046,25 Kč na každou vyživovanou osobu.

Nezabavitelné minimum 2024

Výše částky stanovená jako nezabavitelné minimum v roce 2024 doznala výrazné změny. Ke snížení došlo v důsledku ukončení mimořádného navýšení normativních nákladů na bydlení.

Dlužník, který nemá vyživovací povinnost vůči další osobě, disponuje od 1. ledna 2024 nezabavitelnou částkou 12 705  Kč. V případě, že existuje vyživovací povinnost vůči jedné osobě (manželce, dítěti), stoupá výše nezabavitelného minima o 1 492 Kč.
 

Kalkulačku osobního bankrotu 2024 poskytuje peníze.cz

Podmínky oddlužení 2024

Základní podmínky pro oddlužení se v roce 2024 nijak nezměnily.

Oddlužení prošlo v roce 2019 výraznou změnou, stejně jako osobní bankrot. Od 1. 6. 2019 je oddlužení jednodušší. Musí být splněna některá z těchto podmínek:

  • Dlužník splatil věřitelům pohledávky v plné výši, což je ideální stav oddlužení, často ale ne příliš reálný
  • Dlužník splatil věřitelům alespoň 60 % pohledávek do 3 let
  • Dlužníkovi nebylo po dobu 5 let od schválení oddlužení toto oddlužení zrušeno a nebyla porušena žádná povinnost dlužníka (pohledávky věřitelům by měl vyplatit do 5 let ve výši 30 %)

Kolik a jak dlouho budete měsíčně splácet?

V současné době platí, že dlužník musí být schopen uhradit měsíčně alespoň 2 178 Kč. V této částce je obsažena i odměna a uhrazení výdajů insolvenčního správce. To v praxi znamená, že musí mít příjem vyšší než 14 883 Kč (tedy součet minimální splátky dluhu a pevně stanoveného nezabavitelného minima). Kalkulačka oddlužení Vám ale řekne přesnou částkou odpovídající Vámi zadaným údajům.

Z dlužné částky byste měli věřitelům splatit alespoň 30 % do 5 let. Když se Vám to podaří, zbytek dluhu Vám soud odpustí. Novela umožňuje dluh splatit již do 3 let s tím, že dlužník splatí alespoň 60 % dluhu.

Co spadá pod exekuci?

Pokud vyhlásíte osobní bankrot, už víte, že své dluhy musíte splatit alespoň v minimální výši. To se často řeší splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetku. Exekuci se ale pravděpodobně nevyhnete. V roce 2024 do exekuce spadají téměř všechny Vaše příjmy jako jsou mzda, plat, mateřská, rodičovská, důchod, odstupné nebo i podpora v nezaměstnanosti. Exekuce na plat je tak jedním z řešení, kterým se pokryje část dluhu.

Ne všechno ale do exekuce spadá. Mezi nezabavitelné příjmy patří dávka v hmotné nouzi, jednorázová dávka sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na bydlení. Nezabavitelné minimum při exekuci je pro jednotlivce stanovené na 12 705 Kč. Kalkulačka nezabavitelných příjmů 2023 Vám ale přesně spočítá, kolik Vám z příjmu zůstane.

Výpočet exekuce 2024

Výpočet exekuce se v roce 2024 nemění. Srážky ze mzdy se provádějí z čistého příjmu, nebo jejich součtu. Výše těchto srážek je závislá na tom, zda jde o běžnou či předností pohledávku, i na tom, kolik je v domácnosti vyživovaných osob (za každou vyživovanou osobu je to navíc k nezabavitelnému příjmu 3 176 Kč).

Abyste zjistili přesnou částku z exekuce, je nejlepší využít kalkulačku exekuce.

Zastavení exekuce

Zastavit exekuci je jedním ze způsobů ukončení exekučního řízení. Žádost na zastavení exekuce můžete podat například v případě, kdy s exekucí nesouhlasíte. I vyhlášením osobního bankrotu můžete zastavit konání exekutora. Návrh na zastavení exekuce můžete podat vždy, kdy by podle Vás exekuce probíhat neměla (dluh byl zaplacen nebo byla pohledávka již promlčena a podobně).

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky

Kalkulačka životního minima

Vypočítejte si životní minimum v roce 2024.

Kalkulačka příspěvku na bydlení

Krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Spočítejte si výši příspěvku pro rok 2024.

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Spočítejte si výši podpory v nezaměstnanosti pro rok 2024 a jaké podmínky musíte splnit.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5