Kalkulačka osobního bankrotu

Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Spočítejte si nezabavitelnou částku či výši splátek

Spočítejte si, kolik budete splácet

Spočítat

Osobní bankrot

Co je to osobní bankrot, insolvence, oddlužení nebo jak probíhá exekuce? Pokud máte dluhy, je osobní bankrot krajním způsobem, jak je vyřešit. Abyste se oddlužili, musíte do 5 let splatit alespoň třetinu svých dluhů. To, jestli a kolik jste schopni splácet každý měsíc, Vám vypočte kalkulačka osobního bankrotu.

Novela insolvenčního zákona

Osobní bankrot prošel v roce 2019 změnou. Novela k osobnímu bankrotu, která je platná od 1. 6. 2019, zmírnila jeho podmínky. Od loňského roku je možné využít také nově zkrácenou variantu oddlužení na 3 roky.

Jak na osobní bankrot?

Osobní bankrot nebo oddlužení vyhlašuje dlužník. Je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení formou oddlužení, který po schválení probíhá buď zpeněžením majetku nebo splátkovým kalendářem. Výhodou je, že věřitelům stačí vyplatit jen určené procento z dlužné částky do 5 let a zbytek Vám bude odpuštěn. To, kolik budete měsíčně splácet, Vám určí i kalkulačka osobního bankrotu 2022.

Osobní bankrot 2022

Vyhlášení osobního bankrotu v roce 2021 ovlivnila změna výše životního minima. Od ní se totiž odvíjí částka, která je ze zákona stanovena jako nezabavitelné minimum, nutné pro výpočet exekuce i v roce 2022. Nadále tuto částku tvoří dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce, k níž jsou připočítány normativní náklady na bydlení pro jednu osobu (v nájemním bytu ve středně velké obci do 99 999 obyvatel). Za každou další vyživovanou osobu včetně dětí se základní částka zvedá o jednu čtvrtinu.

Od července 2020 se změnil vzorec pro výpočet nezabavitelného minima. Částka, kterou od výplaty za červenec 2020 nebude možné v rámci oddlužení zabavit, stoupla na 7 771,50 Kč pro jednotlivce a na 2 590,50 Kč za každou další vyživovanou osobu ve společné domácnosti, od 1. dubna 2022 je to pak 9 138,75 Kč pro jednotlivce a 3 046,25 Kč na každou vyživovanou osobu.

Kalkulačku osobního bankrotu 2022 poskytuje peníze.cz

Podmínky oddlužení 2022

Oddlužení prošlo v roce 2019 výraznou změnou, stejně jako osobní bankrot. Od 1. 6. 2019 je oddlužení jednodušší. Musí být splněna některá z těchto podmínek:

  • Dlužník splatil věřitelům pohledávky v plné výši, což je ideální stav oddlužení, často ale ne příliš reálný
  • Dlužník splatil věřitelům alespoň 60 % pohledávek do 3 let
  • Dlužníkovi nebylo po dobu 5 let od schválení oddlužení toto oddlužení zrušeno a nebyla porušena žádná povinnost dlužníka (pohledávky věřitelům by měl vyplatit do 5 let ve výši 30 %)

Kolik a jak dlouho budete měsíčně splácet?

V současné době platí, že dlužník musí být schopen uhradit měsíčně alespoň 2 178 Kč. V této částce je obsažena i odměna a uhrazení výdajů insolvenčního správce. To v praxi znamená, že musí mít příjem vyšší než 10 184,25 Kč (tedy součet minimální splátky dluhu a pevně stanoveného nezabavitelného minima). Kalkulačka oddlužení Vám ale řekne přesnou částkou odpovídající Vámi zadaným údajům.

Z dlužné částky byste měli věřitelům splatit alespoň 30 % do 5 let. Když se Vám to podaří, zbytek dluhu Vám soud odpustí. Novela umožňuje dluh splatit již do 3 let s tím, že dlužník splatí alespoň 60 % dluhu.

Co spadá pod exekuci?

Pokud vyhlásíte osobní bankrot, už víte, že své dluhy musíte splatit alespoň v minimální výši. To se často řeší splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetku. Exekuci se ale pravděpodobně nevyhnete. V roce 2022 do exekuce spadají téměř všechny Vaše příjmy jako jsou mzda, plat, mateřská, rodičovská, důchod, odstupné nebo i podpora v nezaměstnanosti. Exekuce na plat je tak jedním z řešení, kterým se pokryje část dluhu.

Ne všechno ale do exekuce spadá. Mezi nezabavitelné příjmy patří dávka v hmotné nouzi, jednorázová dávka sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na bydlení. Nezabavitelné minimum při exekuci je pro jednotlivce stanovené na 9 138,75 Kč. Kalkulačka nezabavitelných příjmů 2022 Vám ale přesně spočítá, kolik Vám z příjmu zůstane.

Výpočet exekuce 2022

Výpočet exekuce je od 1. 6. 2019 také aktualizovaný. Srážky ze mzdy se provádějí z čistého příjmu, nebo jejich součtu. Výše těchto srážek je závislá na tom, zda jde o běžnou či předností pohledávku, i na tom, kolik je v domácnosti vyživovaných osob (za každou vyživovanou osobu je to navíc k nezabavitelnému příjmu 3 046,25 Kč).

Abyste zjistili přesnou částku z exekuce, je nejlepší využít kalkulačku exekuce.

Zastavení exekuce

Zastavit exekuci je jedním ze způsobů ukončení exekučního řízení. Žádost na zastavení exekuce můžete podat například v případě, kdy s exekucí nesouhlasíte. I vyhlášením osobního bankrotu můžete zastavit konání exekutora. Návrh na zastavení exekuce můžete podat vždy, kdy by podle Vás exekuce probíhat neměla (dluh byl zaplacen nebo byla pohledávka již promlčena a podobně).

 

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Pro řešení konkrétní životní situace se prosím obraťte na svého daňového poradce nebo v případě dotazu kontaktujte Finanční úřad.

Naše další kalkulačky